Fundacja Arteria i Voices of Culture – wnioski po ostatnim spotkaniu online

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria wzięła udział w dialogu ustrukturyzowanym z Komisją Europejską w ramach czwartego tematu Voices of Culture w latach 2019-2021, który stawia pytania o wyzwania i szanse dla statusu i warunków pracy artystów oraz osób zawodowo związanych z kulturą i twórczością. Jest ona jedną z 47 ekspertek z Unii Europejskiej wybranych do udziału w pracach nad tym tematem.

Voices of Culture to platforma dialogu między sektorem kultury a Komisją Europejską udostępniona przez Komisję Europejską. Uczestnicy Voices of Culture są odpowiedzialni za napisanie raportu z burzy mózgów, aby podzielić się swoimi uwagami na temat kilku obszarów dyskusji, w tym dochodów artystów oraz osób zawodowo związanych z kulturą i twórczością, statusu artystów; mobilności artystów oraz innych osób zawodowo związanych z kulturą i twórczością oraz wolności artystycznej i wolności słowa.  W niniejszym raporcie wyrażone zostały wyniki dyskusji pomiędzy uczestnikami spotkania burzy mózgów, a raport ten został przedstawiony przez uczestników Komisji Europejskiej na spotkaniu dialogowym. Anna Ochmann jest zaangażowana w opracowanie rozdziałów dotyczących badań i rekomendacji, kształcenia ustawicznego, reprezentacji, przedsiębiorczości i własności intelektualnej.

Spotkanie burzy mózgów dla tego tematu odbyło się online w dniach 27 i 28 kwietnia 2021 roku, a spotkanie dialogowe z Komisją Europejską odbędzie się 29 czerwca 2021 roku w Brukseli.

Temat „Status i warunki pracy artystów oraz osób zawodowo zajmujących się kulturą i kreatywnością” był ważny nawet w okresie poprzedzającym konferencję COVID-19, kiedy to sektor kultury i sektor kreatywny charakteryzował się już niestabilnymi praktykami pracy. Rozdrobniona organizacja kreatywnych łańcuchów wartości, często oparta na projekcie i niepewna praca, niedochodowy charakter wielu działań i (często źle wynagradzane) modele dochodów i przychodów oparte na własności intelektualnej to tylko kilka elementów, które się do tego przyczyniają. Kryzys COVID-19 powoduje ogromne straty w możliwościach uzyskania dochodów i prowadzenia działalności artystycznej i kulturalnej, przy czym najbardziej cierpią na tym słabsze podmioty. Skutki długoterminowe wiążą się ze zmianami w popycie na kulturę i zaangażowaniu w nią, zapotrzebowaniem na umiejętności pozwalające radzić sobie w nowej sytuacji, ryzykiem pogłębiania się nierówności w sektorze, „drenażu mózgów” z sektora oraz zubożenia różnorodności ekspresji.

Aby wzmocnić sektory, konieczne jest dalsze rozwijanie zrównoważonych modeli biznesowych oraz praca nad budową ekosystemu, który zapewni godne warunki życia i pracy artystom oraz osobom zawodowo związanym z kulturą i kreatywnością.

Lista wszystkich organizacji eksperckich: https://voicesofculture.eu/2021/03/08/participants-status-and-working-conditions-of-artists-and-cultural-and-creative-professionals/

Więcej o VOC: https://voicesofculture.eu/about/