Forum Inicjatyw Międzynarodowych z ARTerią

Prezes Fundacji ARTeria oraz Wenancjusz Ochmann (koordynator projektów i szkoleniowiec) wzięli udział w Forum Inicjatyw Międzynarodowych, w trakcie którego przedstawili doświadczenia ARTerii w zakresie współpracy międzynarodowej. Fundacja ARTeria od swojego powstania w 2006 roku realizuje różnorodne projekty związane ze wspieraniem szeroko rozumianego rozwoju regionalnego i aktywizacją środowisk lokalnych głównie poprzez działania związane szeroko z kulturą, edukacją, projekty związane z rozwojem samorządności i świadomości obywatelskiej, upowszechnianiem praw człowieka i działaniami wspomagającymi rozwój demokracji – także w ramach współpracy z licznymi podmiotami z poza Polski m.in.:– jako jedyna polska organizacja pozarządowa – jest członkiem Culture Action Europe, międzynarodowej sieci, która od 1992 roku pełni funkcję swoistego adwokata reprezentującego sektor kultury na poziomie europejskim, aktywnie włączając się we współtworzenie polityki kulturalnej Unii Europejskiej. Fundacja jest także, wraz z dwunastoma parterami z 11 krajów Unii Europejskiej, członkiem założycielem European Cultural Learning Network.

Forum, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach, było skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa śląskiego – tematy poruszane podczas spotkania skoncentrowały się wokół współpracy międzynarodowej na szczeblu samorządowym i współpracy międzynarodowej podmiotów NGO z regionu. Celem Forum był transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami wydarzenia, którzy prowadzą działania międzynarodowe w ramach swoich instytucji, a tymi, którzy tej współpracy nie prowadzą lub prowadzą ją w ograniczonym stopniu. Wśród prelegentów znależli się m.in. Agata Czyrsznic-Dobrowolska (naczelnik wydziału ds. wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych), Łukasz Łata (Wydział Informacji Europejskiej i Projektów Transgranicznych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) czy Tomasz Stemplewski (dyrektor Wydziału Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego). Forum odbyło się 17 grudnia 2013 roku w Auli Multimedialnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.