First group of women artists and creatives took part in Artist Circles in Poland – artykuł

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Wenancjusza Ochmanna “First group of women artists and creatives took part in Artist Circles in Poland” (tutaj) napisanego w ramach projektu “Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business”.

Zapraszamy także na FB projektu.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Erasmus+.