Filmowanie jest proste! Warsztaty

We współpracy ze Stowarzyszeniem MITRA ze Słowenii zrealizowaliśmy warsztaty „Filmowanie jest proste!”. W dniach 7,8 i 9 lipca 2014 r. 16 młodych uczestników naszego wakacyjnego kursu poznawało tajniki kamer i zasady filmowania. Po krótkim wprowadzeniu dziennikarskim, przystąpiliśmy do omówienia zasad „dobrego” filmowania – dzięki świetnym materiałom przygotowanym przez naszego słoweńskiego partnera (dziękujemy szczególnie Mai Malus Azhdari), a następnie do prezentacji zasad montażu.

Ożywione dyskusje, warsztatowa formuła oraz praca w grupach gwarantowały uczestnikom nie tylko dobrą zabawę, ale przede wszystkim umożliwiły faktyczne poznanie technik filmowych, w tym między innymi:zasad kadrowania i budowania historii za pomocą obrazu, rejestracji obrazu w plenerze i w studiu, praktycznych zajęć z pracy z i przed kamerą, omówienie zasad i relacji kompresji do jakości, wybór ujęć na podstawie założeń scenariusza, wprowadzenie do montażu, wykonywanie prostych animacji i napisów w filmie, archiwizacji materiałów.

Już niedługo materiały uczestników na stronie naszego Informatora Obywatelskiego (www.informatorobywatelski.org)!

Partnerem warsztatów jest Stowarzyszenie MITRA ze Słowenii, więcej: www.mitra.si