Ewaluacja w projektach partnerstw strategicznych Erasmus+ – szkolenie z udziałem ARTerii

Reprezentanci Fundacji ARTeria, jako beneficjenci Partnerstw Strategicznych programu Erasmus+, wzięli udział w szkoleniu dedykowanym ewaluacji w tego typu projektach. Celem szkolenia zorganizowanego przez FRSE, Agencję Narodową programu w Polsce, było pogłębienie wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych do zaplanowania i przeprowadzenia ewaluacji projektów (ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia ewaluacji on-line).

Udział w cyklu szkoleniowym pozwolił uczestnikom na zapoznanie się z metodyką prowadzania ewaluacji projektów oraz na określenie celów ewaluacji i elementów koncepcji badania ewaluacyjnego: pytań i kryteriów ewaluacji, metod badawczych, narzędzi – jako procesu wpływającego na podniesienie jakości rezultatów w realizowanych projektach.

Sesja plenarna (webinarium) z wykorzystaniem chatu, jako elementu interaktywnego, będąca wprowadzeniem do kolejnych części wydarzenia została zrealizowana 7 grudnia 2020 r. Dwie kolejne sesje zostały zaplanowane jako warsztaty (realizowane w grupach kilkunastoosobowych).