EVALUATE – LEARN – CREATE w Berlinie z ARTerią

Prezes Fundacji ARTeria wzięła udział w 5th Strategic Project Development Workshop EVALUATE – LEARN – CREATE, które odbyły się w Berlinie 12 czerwca 2017 r. Spotkanie było współorganizowane przez Instytut Polski w Berlinie i miało na celu nawiązanie i zacieśnienie współpracy, także poprzez realizację wspólnych projektów, pomiędzy podmiotami z regionu Morza Bałtyckiego.

Uczestników warsztatów przywitał Stefan Musiolik, Minister Sprawideliwości, Kultury i Współparcy Europejskiej Landu Schleswig-Holstein oraz Justyna Zielkowska z polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Małgorzata Bochwic-Ivanovska, zastępczyni dyrektora Polskiego Instytutu w Berlinie.

W części prezentującej projekty wystąpili między innymi: Alessandro Nani (Cross Motion), Olaf Herlach Hansen (Culturability), Jana Semula (Cultural Planning), Jekaterina Lavrinec (Baltic Audience Links, którego uczestnikiem jest także Fundacja ARTeria), Tomasz Kołomański (Baltic Makers), Małgorzata Burzyńska (Trans Baltic Light), Ilze  Gailite Holmberg (CreaDigiTourism), Wolfgang Röttgers (Baltic Sea Cultural City 2020), a na zakończenie Tomasz Kołomański przedstawił projekt Restaura – good practices on public private partnership (PPP) approaches that revitalise historical cities and buildings.

Ważnym elementme spotkania były warsztaty ewaluacyjne prowadzone przez Daniela Sköld (Eurosolutions), Kaarinę Williams (INTERREG BS) oraz Katarzynę Zalewską z Creative Europe.

W kolejnych dwóch dniach (13-14 czerwca 2017 r.) uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału udział w forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.