Europejskie Forum Kultury w Brukseli z ARTerią.

Prezes Fundacji ARTeria, Anna Ochmann, wzięła udział w tegorocznym Europejskim Forum Kultury – debacie na temat kultury europejskiej i jej obecnej sytuacji, nad aktualnymi wyzwaniami, problemami i szansami sektora kultury i kreatywnego w Europie – debaty szczególnie istotnej tuż przed wejściem w życie nowej unijnej perspektywy finansowej. Spotkanie, organizowane przez Komisję Europejską, odbyło się w dniach 4-6 listopada 2013 roku w Brukseli.

Najważniejsze tematy, które zostały podjęte podczas sesji plenarnych, dyskusji i paneli informacyjnych skupiły się wokół trzech zagadnień: nowych modeli finansowania kultury w epoce cyfrowej, pomiaru prawdziwej wartości kultury i funkcjonowania kulturalnych ekosystemów oraz poszerzania grona odbiorców i dążenia do zwiększania ich partycypacji w kulturze.

Tegoroczne Europejskie Forum Kultury zostało otwarte przez José Manuela Barroso oraz Androullię Vassiliou (European Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth), a także Ministra Kultury Litwy – Šarūnasa Birutisa. Niezwykle inspirującym wstępem do dyskusji było wystąpienie w formie „Carte Blanche” Tomáša Sedláčka (m.in. autora „Ekonomii dobra i zła”). Najciekawsza sesja zorganizowana pierwszego dnia dotyczyła pomiaru wartości kultury (także metod i zbierania danych dotyczących wpływu i wartości działań kulturalnych w Europie) – w tej części wprowadzenie zaprezentował Jerzy Hausner, a w panelu dyskusyjnym wystąpili także: Hasan Bakhshi (Creative Industries, Policy & Research Unit, Nesta), Elisabetta Lazzaro (Université Libre de Bruxelles) i Matteo Maggiore (OECD), a druga część sesyjnych rozważań została zapoczątkowana niezwykle inspirującym i ważnym dla dyskusji wystąpieniem (w formie video) dyrektora Międzynarodowego festiwalu w Edynburgu – Jonathana Millsa, panelistami w tej części byli: Luca Bergamo (CAE), Cristina Ortega (ENCATC), Bernd Fesel (ECCE) oraz Beatriz García (University of Liverpool). Pierwsza sesję wizualnie podsumowała w bardzo sympatycznym rysunku realizowanym „na żywo” rysownik Kim Ravers.

Drugi dzień Forum otworzył, rozpoczynając od krótkiego podsumowania pierwszego dnia, Jan Truszczyński z DG ds. Kultury, a sesja dedykowana poszukiwaniu nowych metod finansowani kultury wzbudziła ogromne zainteresowanie i emocje. Otworzył ją Rasmus Wiinstedt Tscherning zCKO and Creative Business Cup, a panelistami byli: Véronique Bossaert (Brussels Philharmonic), Benji Rogers (PledgeMusic) oraz Amélie Rétorré (IZNEO).

Pełny program Europejskiego Forum Kultury można znaleźć tutaj.
Warto podkreślić, iż ważnym elementem Forum była formuła „pytań i odpowiedzi” – dyskusje, czasem dość żywiołowe, pomiędzy zaproszonymi gośćmi i uczestnikami po blokach prezentacyjnych panelistów. Umożliwiło to faktyczną dyskusję i zabranie głosu przez uczestników brukselskiego spotkania. Niezwykle udaną formułą było zaproszenie uczestników do krótkich (kilkuminutowych) wypowiedzi na dowolny temat związany z kulturą w formie VOX POP. Oprócz sesji ogólnych odbył się także szereg spotkań tematycznych do wyboru przez uczestników dedykowanych m.in. miejscy kultury i sektora kreatywnego w funduszach strukturalnych, programowi Kreatywna Europa, działaniom kulturalnym w kontekście współpracy UE z tzw. państwami trzecimi, uczestnictwu w kulturze czy podsumowaniu Otwartej Metody Koordynacji w latach 2012-2013.
Materiały video z tegorocznego Forum można znaleźć tutaj.
W trakcie tegorocznego Forum odbyło się także wręczenie nagród w konkursie @diversity European Idea Competition – otrzymali je autorzy 12 najlepszych i najbardziej innowacyjnych idei dla sektora kultury i kreatywnego w Europie wykorzystujących technologie informatyczne.

W spotkaniu wzięło udział ponad 1200 uczestników z całej Europy i ze świata.

Komisja Europejska organizuje Europejskie Forum Kultury co dwa lata (także w ostatnim, zorganizowanym w roku 2011, brali udział przedstawiciele ARTerii). Skupia się ono zawsze na aktualnych wyzwaniach, problemach i wszystkich istotnych kwestiach mających wpływ na przyszłość kultury w Europie.

W trakcie jednego z wieczorów członkowie sieci Culture Action Europe będący uczestnikami tegorocznego Forum spotkali się na kolacji, która nie tylko była świetną możliwością dyskusji kwestii poruszanych w trakcie obrad, ale przede wszystkim kwestii dotyczących polityki kulturalnej UE i aktywności sieci.