Europejskie Dni Dziedzictwa 2012 – zapraszamy do współpracy

Już od trzech lat w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie śląskim wolontariusze Fundacji ARTeria przygotowują wycieczki tematyczne po ciekawych i inspirujących miejscach w Zabrzu, a sama Fundacja wspiera finansowo i promocyjnie to wydarzenie. Tegoroczna jubileuszowa edycja (Polska już po raz 20. weźmie udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa) odbędzie się tradycyjnie we wrześniu pod hasłem TAJEMNICE CODZIENNOŚCI. Hasło ma nawiązywać nie tylko do wydarzeń i miejsc, ale także do odchodzących w zapomnienie, przemijających tradycji, do piękna i uroku codziennych zdarzeń – zwykłego domowego życia, spotkań, języka, muzyki, obyczajów, obrzędów, pracy, świąt, zabaw i zabawek, kultury stołu, wytwarzania rękodzieła…Temat ten jest mocno związany z dziedzictwem niematerialnym, nawiązuje także do ratyfikowanej niedawno przez Polskę „Konwencji UNESCO z 2003 r., o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego”. Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w organizację największych europejskich dni zabytków .