Europejska Inicjatywa Obywatelska. Seminarium w Brukseli.

Z inicjatywy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 30 marca 2012 r. w Brukseli odbyło się seminarium „Europejska Inicjatywa Obywatelska: czas działać!”.

Europejska Inicjatywa Obywatelska to ważne narzędzie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i kształtowania polityki UE dające możliwość milionowi obywateli Unii Europejskiej pochodzącym z co najmniej siedmiu krajów wspólnoty wezwać Komisję Europejską do przygotowania propozycji aktów prawnych w sprawach, w których przysługują jej kompetencje ustawodawcze. Jest to zgodne z postanowieniami Traktatu z Lizbony, w którym znalazły się zapisy mające umożliwić udział społeczeństwa w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej. Procedury i zasady dotyczące wdrożenia inicjatywy zostały określone w rozporządzeniu nr 211/2011 przyjętym przez Parlament Europejski i Radę z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie inicjatywy obywatelskiej.

Od 1 kwietnia 2012 roku każdy obywatel Unii Europejskiej, który osiągnął ma 18 lat (16 lat w Austrii) oraz jest uprawniony do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma prawo do skorzystania z EIO.

Seminarium – z udziałem przedstawicieli Fundacji – odbyło się 30 marca 2012 r. w godzinach 9:30 – 13:00 w Jacques Delors Building (rue Belliard 99-101, Bruksela).

Więcej na stronie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego lub Komitetu Regionów.