European Cluster Conference 2012 w Wiedniu z udziałem ARTerii

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w międzynarodowej imprezie European Cluster Conference 2012, która ściągnęła do stolicy Austrii specjalistów i praktyków zainteresowanych tematyką klastrów. Udział w tym – jednym z najważniejszych wydarzeń europejskich związanych z rozwojem współpracy klastrowej – wynika z aktywności Fundacji na tej płaszczyźnie trwającej już od 2009 roku. Wnioski i rekomendacje zebrane w trakcie konferencji i seminariów organizowanych w Polsce, w których uczestniczyliśmy (m.in. bielska „Lokomotywa kultury”, dwie edycje krakowskiej konferencji „EKON – Kultura. Społeczności. Innowacje”, debaty ARTerioinspiarcyjne i inne) pozwoliły na podjęcie dyskusji zwianej z rozwojem tej formy współpracy w naszym kraju w kontekście europejskim, na wymianę doświadczeń z parterami z innych krajów, wreszcie na nawiązanie kontaktów.

W trakcie trzydniowej konferencji odbył się szereg dyskusji i wykładów na temat przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości tych struktur. Omówienie wspólnych rozwiązań i metod wsparcia działalności europejskich klastrów było priorytetem konferencji, a spotkanie było wspierane między innymi przez Komisję Europejską (rozwój tego typu stowarzyszeń jest zgodny z przyjętymi założeniami i kierunkami rozwoju UE, mającymi na celu zwiększenie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw względem firm spoza UE). Najważniejsze tematy konferencji to:

  • Trends and learnings in Cluster Policies and Cluster Initiatives
  • All about quality indicators and training for cluster management
  • Strengthen your network in Central Europe
  • Meet your cluster manager peers
Ważnym elementem były również kwestie dotyczące stowarzyszeń z regionu Europy Środkowej i Wschodniej – zaprezentowane zostały klastry z regionu Dunaju oraz Regionu Morza Bałtyckiego.
European Cluster Conference 2012 był okazja do promowania rozwiązań ekoinnowacyjnych wśród zebranych gości, nowoczesnych metod zarządzania oraz wspierania specjalizacji klastrów.
Podczas wydarzenia zostały również rozdane nagrody: European Cluster Menager 2012 oraz Design competition „Put your cluster on the map”.
Konferencja odbyła się w dniach 18-20 kwietnia 2012 r. w Wiedniu.

Więcej na: www.clusterconference2012.eu