EUROPE IS… – zabierz głos w ogólnoeuropejskiej debacie

Europa to stan ducha”. To „wspólny stan ducha zakorzeniony we wspólnych wartościach, kształtowany i ożywiany dziedzictwem duchowym, filozoficznym, dorobkiem sztuki i nauki, historią”. Zakorzeniony we wspólnych wartościach: pokoju, wolności, demokracji i praworządności. „Europa to stan ducha, który żyje także poza jej granicami.” Te krótkie inspiracje przyświecające „Nowej narracji dla Europy” zatytułowanej „The mind and body for Europe” – (manifestowi napisanemu przez artystów, naukowców i intelektualistów – wersja PL tutaj) to inspiracja do zabrania głosu w debacie on-line zorganizowanej przez Komisję Europejską. Wejdź na stronę debaty (link tutaj), zobacz co napisali inni i zabierz głos (debata trwa do 28 października).