Erasmus+: mobilność, innowacje, rozwój – konferencja z ARTerią

Anna Ochmann, prezes Fundacji, weźmie udział w konferencji „Erasmus+: mobilność, innowacje, rozwój” organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, która odbędzie się 31 marca 2014 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Głównym celem spotkania będzie podjęcie dyskusji na temat dopasowania oferty europejskich programów edukacyjnych do oczekiwań polskich beneficjentów – jest to temat tym aktualniejszy dla Fundacji ARTeria, iż właśnie rozpoczynamy etap testowania „core curriculum” edukatorów kultury w ramach realizacji jednego z naszych projektów, dofinansowanego z funduszy programu Leonardo da Vinci (zastąpionego w obecnej perspektywie przez Erasmusa +).

Sektor kultury i kreatywny także musi zmierzyć się w wyzwaniami – podobnymi w całej Unii Europejskiej – stojącymi przez placówkami edukacyjnymi, takimi jak zmiany demograficzne, konieczność dopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy, wysoka stopa bezrobocia wśród młodych ludzi czy też kryzys gospodarczy. Dlatego debata o przyszłości polskiego systemu edukacjii o wyzwaniach stawianych przed programem Erasmus+ jest tak aktualna właśnie teraz, a osoby zaproszone do wzięcia w niej udziału to nie tylko decydenci kształtujący politykę systemową, ale również osoby, które w poprzedniej perspektywie finansowej korzystały ze środków programów „Uczenie się przez całe życie” czy „Młodzież w działaniu”. Przemówienie otwierające konferencję wygłosi komisarz UE ds. Budżetu i Programowania Finansowego  Janusz Lewandowski, a w dyskusji głos zabiorą m.in.:  Jan Truszczyński, Dyrektor Generalny ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej, polscy ministrowie: Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej, prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Andrzej Biernat, Minister Sportu i Turystyki, a także prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Honorowa Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan oraz Jakub Radzewicz, Przewodniczący Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, a także przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz beneficjenci europejskich programów edukacyjnych.