Emisja głosu – warsztaty

W miesiącach wrzesień-listopad 2018 zorganizowaliśmy, kolejny już, cykl 9 warsztatów z zakresu podparcia oddechowego oraz właściwej emisji głosu – była to odpowiedź na niesłabnące zainteresowanie tego typu warsztatami. Spotkania poprowadził tradycyjnie już Wenancjusz Ochmann, a uczestnikami byli przede wszystkim wolontariusze i osoby współpracujące z ARTerią.  Ich celem było podniesienie umiejętności związane z właściwym oddychaniem, mówieniem i przemawianiem oraz higieną głosu. Warsztaty obejmowały także wprowadzenie do zagadnień wystąpień publicznych – podparcie oddechowe, dykcja, frazowanie i akcentacja wypowiedzi, budowanie punktów kulminacyjnych, a także możliwość sprawdzenia w praktyce co oznacza praca z różnymi rodzajami mikrofonów, jaka jest właściwa postawa i „mowa ciała” na scenie. Osoby zainteresowane mogły także zapoznać się z zasadami higieny pracy z głosem podczas organizacji i realizacji eventów. Największa popularnością cieszyły się, jak zawsze, „ćwiczenia oddechowe” jako element redukcji stresu oraz walki z wypaleniem zawodowym (np. u nauczycieli).