ECLN core curriculum: kolejny etap badawczo-testowy

W ramach realizacji międzynarodowego projektu European Cultural Learning Network, którego Fundacja ARTeria jest jednym z partnerów i jednocześnie jednym z założycieli członków założycieli sieci, po zakończeniu pierwszego etapu badania realizujemy kolejny etap badawczo-testowy: realizujemy  nagrania video wywiadów (lub można podsumować swoje doświadczenia edukacyjne w formie pisemnej) z osobami ze starannie wybranej grupy fokusowej – z osobami, które nie tylko są związane z edukacją kulturalną, ale mają doświadczenie w pracy/edukacji w różnych kontekstach kulturowych i społecznych.

Po przeprowadzeniu pierwszej części badawczej w 11 krajach UE, zostało zidentyfikowanych 9 kluczowych, najczęściej wykorzystywanych w praktyce edukacji kulturalnej elementów (więcej o podsumowaniu części badawczej tutaj). Są to:

 • CREATIVE PROCESSES
 • ARTISTIC TECHNIQUES
 • COMMUNICATION
 • TEAMWORK
 • COACHING
 • TRAINING
 • CULTURAL CONTEXTS
 • MENTORING
 • SELF-AWARENESS
Nasz fundacyjny zespół pracuje obecnie w podgrupie „roboczej”, w skład której wchodzą przedstawiciele Fundacji ARTeria oraz Collage Art z Wielkiej Brytanii i New Arts College z Holandii. Przedmiotem wywiadów, które realizujemy w maju i na początku czerwca 2014 rokusą cztery z wymienionych powyżej kluczowych elementów:
 • Cultural context
 • Communication
 • Coaching
 • Selfawerness
W naszej grupie „roboczej” przygotowaliśmy zestaw czterech podstawowych pytań (do każdego z tych elementów) oraz kilkanaście dodatkowych w zależności od pojęcia, o odpowiedź na które prosimy uczetsników tej części badania. Pytania są tożsame dla wszystkich krajów, w których badane są te konkretne elementy, a odpowiedzi będą analizowane przez międzynarodowy zespół.
European Cultural Learning Network to projekt, w ramach którego analizujemy i pilotujemy nowe sposoby wspierania osób oraz organizacji związanych z europejską edukacją kulturalną, działając na rzecz wzmocnienia ich statusu oraz integracji, a także chcemy wspierać działania związane z edukacją zawodową w tym sektorze. Projekt jest realizowany etapami:
 • badanie sektora edukacji kulturalnej w kraju każdego z partnerów projektu
 • lokalizację oraz identyfikację nowych organizacji i interesariuszy w sektorze edukacji kulturalnej
 • rozwój programów szkolenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do aktualnych potrzeb
 • ewaluację i doskonalenie powstałych programów z myślą o ich zastosowaniu dla całego sektora edukacji kulturalnej
 • rozpoznanie nowych możliwości zdobywania certyfikatów i kwalifikacji zawodowych
 • promowanie, sieciowanie i dostarczanie informacji dla sektora edukacji kulturalnej za pomocą multimedialnej platformy internetowej – Obserwatorium
 • badanie potrzeby i możliwości stworzenia nowego stowarzyszenia dla osób zawodowo związanych z edukacją kulturalną – European Association for Cultural Learning (EACL)
W projekt zaangażowało się dwunastu partnerów z jedenastu krajów Europy: Collage Arts oraz Rinova z Wielkiej Brytanii, New Arts College z Holandii, Fundacja ARTeria z Polski, Kau Academy z Estonii, VIA University z Danii, Dimitra z Grecji, Stowarzyszenie Prostor Plus z Chorwacji, Hope for Children z Cypru, Stowarzyszenie Mulab z Włoch oraz CEPS z Hiszpanii.

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.