DZIEŃ WOLONTARIUSZA

5 grudnia 2017 r. po raz kolejny dziękowaliśmy wolontariuszom Fundacji ARTeria za ich bezinteresowne zaangażowanie w realizację naszych działań. „Volontarius” w języku łacińskim oznacza „dobrowolny, chętny” i żeby podziękować wszystkim tym, którzy angażują swój czas i umiejętności na rzecz innych Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła w 1985 roku dzień 5 grudnia jako Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Badania  (m.in. Stowarzyszenia Klon/Jawor) pokazują, że w ostatnich latach odsetek wolontariuszy wśród Polaków jest niezmienny – w działalność społeczną angażuje się jedynie co piąta osoba, a w grupie tej przeważają osoby młode, dobrze wykształcone, ze stabilną sytuacją materialną.

Tym razem, w trakcie spotkania w Kurorcie Qultury, dziękując Naszym Wolontariuszom rozmawialiśmy o tym im co daje energię do pracy na rzecz innych, a także rozsmakowywaliśmy się w wypiekach naszych wolontariuszek – pani Małgorzaty Szulimowskiej i Aleksandry Jóźwickiej. Anna Ochmann, prezeska Fundacji, dziękują wszystkim za ich zaangażowanie rozdała pamiątkowe dyplomy, nie zabrakło także małego akcentu muzycznego, a finalnie wspólnej zabawy.

Cieszymy się już na współpracę w 2018 r.!