Dziękujemy za udział w konferencji

Strona internetowa projektu: www.artnet-ngo.pl

Dziękujemy za udział w konferencji inaugurującej realizację projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesienie efektywności ich działania”, która odbyła się 26 listopada 2008 r. od godz. 18.00 w Kawiarni Artystycznej Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.

Projekt ten jest realizowany w partnerstwie przez Fundację ARTeria oraz firmę VENOS STUDIO, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie efektywności działań organizacji kulturalnych przede wszystkim z obszarów wiejskich (ale nie tylko) woj. śląskiego w zakresie równouprawnionego udziału w kreowaniu lokalnej i regionalnej polityki kulturalnej poprzez ich integrację, usieciowienie i podniesienie profesjonalizacji działań.
Strona internetowa projektu: www.artnet-ngo.pl

Ramowy program konferencji:

  • Powitanie oraz krótkie omówienie podstawowych aspektów projektu, przedstawienie jego realizatorów – Anna Ochmann (prezes Fundacji ARTeria);
  • Szczegółowe omówienie projektu, jego odbiorców, działań już zrealizowanych oraz przewidzianych w ramach realizacji; krótkie przedstawienie organizacji już biorących udział w projekcie – Wenancjusz Ochmann  (VENO’S STUDIO);
  • Omówienie sytuacji organizacji pozarządowych w woj. śląskim wg raportu Klon/Jawor z 2008 r. oraz przedstawienie – w zarysie – możliwości pozyskiwania funduszy przez NGO z instytucji grandodawczych – Iwona Niedojadło (Muster-in).