Dziękujemy za udział w badaniu!

Fundacja ARTeria kończy realizację międzynarodowego badania dotyczącego procesów edukacji kulturalnej w Polsce. Ostatnie spotkania z uczestnikami odbywają się do końca lipca – wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniach badawczych serdecznie dziękujemy. Gościliśmy artystów i freelancerów reprezentujących różne dziedziny sztuki – od muzyki, przez sztuki performatywe, teatr, do fotografii artystycznej… Projektantów, dizajnerów, rzeźbiarzy, aktorów, poetów, wreszcie animatorów kultury. W badaniu wzięli udział także przedstawiciele instytucji/organizacji kulturalnych. Podobne badanie jest realizowane równolegle przez partnerów Fundacji w 10 europejskich krajach – naszym wspólnym celem jest analiza i charakterystyka występowania inicjatyw dotyczących edukacji kulturalnej w Europie oraz promowanie ich znaczenia w krajach europejskich.

Następnym etapem będzie opracowanie wyników i raportu przez międzynarodowy zespół badawczy, pod kierownictwem dr Denis Stanley z londyńskiego Collage ART oraz zespołu VIA University z Danii. W pracy nad raportem bierze udział także prezes Fundacji ARTeria – Anna Ochmann.

Końcowy raport w wersji językowej angielskiej zostanie zaprezentowany do końca 2013 r., a następnie Fundacja ARTeria przygotuje jego polską wersję.
Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.