Działania realizowane w ramach projektu „Integracji…” w maju

logo integracjaW ramach projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania” w miesiącu maju zostały zrealizowane szkolenia oraz warsztaty wg ustalonego harmonogramu.

1-2 maja 2009 r. odbyły sie warsztaty z zakresu pisania projektów dla Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Istebna”.

5-6 maja 2009 r. miały miejsce warsztaty opracowania strategii rozwoju NGO dla Orkiestry Dętej Makoszowy.

7-8 maja 2009r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju NGO dla Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno.

12-13 maja 2009 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju NGO dla Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Przyjaciół Toporowic.

13-14 maja 2009 r. zorganizowano szkolenia nt. źródeł pozyskiwania funduszy dla NGO kulturalnych dla Towarzystwa Miośników Ustronia.

W dniach od 15 do 18 maja 2009 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju NGO dla Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego.

16-17 maja 2009 r. odbyły się szkolenia nt. źródeł pozyskiwania funduszy dla NGO kulturalnych dla Towarzystwa Przyjaciół Zameczka.

22-23 maja 2009 r. przeprowadziliśmy szkolenia nt. źródeł pozyskiwania funduszy dla NGO kulturalnych dla Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego.

24-25 maja 2009 r. odbyły się warsztaty z zakresu pisania projektów dla Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego.