Dizajn w przestrzeni publicznej. Woda – seminarium w Cieszynie

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, która jest członkiem międzynarodowej platformy River//Cities Platform, wzięła udział w otwarciu wystawy „Dizajn w przestrzeni publicznej. Woda” oraz seminarium i dyskusji „Woda i miasto”, które odbyły się 12 czerwca 2019 r. w Zamku Cieszyn (więcej o instytucji link)

Anna Ochmann, w wystąpieniu zatytułowanym Kultura i natura. Projektowanie przestrzeni nabrzeżnych” zaprezentowała m.in. najważniejsze elementy wypracowane w trakcie swojego pierwszego „oddelegowania” w ramach projektu „Linking Research and Innovation on Waterfront through Technology for Excellence of Resilience” (akronim: SOSclimatewaterfronts, więcej link), który ma na celu wypracowanie strategii doskonalenia badań naukowych i innowacji w celu stworzenia narzędzi dla utrzymania wysokiej jakości obszarów nadwodnych w obliczu zmian klimatycznych.  Michal Kravcík (Słowacja) przedstawił w fascynujący sposób główne przyczyny zmian klimatycznych, ale też pomysły co każdy  z nas może na co dzień robić, aby tę sytuację zmieniać – referat „Woda dla uzdrowienia klimatu miast i gmin”, a Małgorzata Tkacz-Janik opowiedziała m.in. o działaniach Regionalnej Instytucji Kultury związanych z terenami nabrzeżnymi i redefinicją pojęć związanych z rzekami  w województwie śląskim w prezentacji „ODRAzu widać KULTURĘ”. Spotkanie poprowadziła Katarzyna Dorda, kuratorka wystawy, a po zakończonej dyskusji uczestnicy wzięli udział w uruchomieniu instalacji wodnej Józefa Gałązki „Ludzie_Wodzie”.