„Czy młodzi chcę samorządzić?” – raport

Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym realizację warsztatów aktywizujących pod hasłem „czy młodzi chcą samorządzić?” zorganizowanych przez VENO’S STUDIO Przemysły Qultury 12 października 2017 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach. W warsztatach wzięła udział młodzież w wieku od 13 do 22 lat, w sumie 267 osób – 147 dziewcząt oraz 120 chłopców pochodzących właściwie z całego województwa  śląskiego.Część uczestniczek i uczestników warsztatów stanowili radni Miejskich Rad Młodzieżowych z województwa , którzy ubiegali się o mandat radnych pierwszego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, część młodzież ze szkół gimnazjalnych, liceów, ale także studenci, a nawet kilkoro przedstawicieli szkół podstawowych.

Zespół Fundacji ARTeria uczestniczył nie tylko w przygotowaniu warsztatów, ale także w opracowaniu raportu podsumowującego (m.in. raport został opracowano pod redakcją prezeski ARTerii – Anny Ochmann) – link do raportu podsumowującego.