Czerwcowe ARTerioinpiracje czyli „Polis and the people: Looking into the future of urban cultural policies”

W ramach czerwcowego spotkania z cyklu ARTerioinspiracje (22 czerwca 2017 r.) dyskutowaliśmy o polityka kulturalnych miast (choć nie tylko), a punktem wyjścia do rozmowy była publikacja przygotowana przez międzynarodową sieć Culture Action Europe „Polis and the people: Looking into the future of urban cultural policies”.

Polityki kulturalne rozwijane na szczeblu lokalnym coraz częściej są uznawane za klucz do kształtowania trwałych zmian w naszych społeczeństwach i społecznościach. Wyzwaniem jest jednak stworzenie spójnej i kompleksowej strategii europejskiej bazującej na tych działaniach. W publikacji „Polis and the people: Looking into the future of urban cultural policies” CAE analizuje stan obecnych polityk kulturalnych na poziomie lokalnym, a także wyzwania, które stoją przed tymi politykami. W publikacji zostały zgromadzone „punkty widzenia” różnorodnych podmiotów działających w dziedzinie kultury i sztuki na szczeblu lokalnym: artystów, uczonych, sieci działających na poziomie, miast, instytucji kultury czy fundacji. Pytanie jakie postawili sobie autorzy, a równocześnie kwestie które dyskutowaliśmy w trakcie naszego spotkania, to miedzy innymi: czego już się nauczyliśmy i gdzie „jesteśmy” w obszarze lokalnych polityk kulturalnych, a także jakie są możliwe scenariusze rozwoju polityk publicznych dotyczących rozwoju kultury z lokalnych perspektyw.

Najciekawszymi inspiracjami dla uczestników naszego spotkania były artukuły: Julie Hervé (EUROCITIES) “NEW CULTURAL CHALLENGES FOR EUROPEAN CITIES”, analiza Simona Neumanna (CEO Timișoara 2021 European Capital of Culture) zatytułowana “CULTURE AND THE CITY: WHY IT MATTERS” oraz analiza Tsvety Andreeva (European Cultural Foundation) pod hasłem “BUILD THE CITY: FOR THE PEOPLE, WITH THE PEOPLE”. Całość publikacji dostępna tutaj (link).

Culture Action Europe (CAE) to europejska sieć zrzeszająca artystów, producentów i organizatorów działań kulturalnych, a także organizacje kulturalne zajmująca się promowaniem kultury jako istotnego elementu zrównoważonego rozwoju zarówno w skali lokalnej jak i europejskiej. Stawia sobie także za cel intensyfikację debaty na poziomie Unii Europejskiej na temat kultury, jej roli poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy praktyków sektora z całej UE, jest również swoistym adwokatem sektora i lobbistą w stosunku do instytucji unijnych. Fundacja ARTeria jest członkiem sieci od 2010 roku.

To było ostatnie spotkanie ARTerioinspiracyjne przed wakacjami – na kolejne zapraszamy we wrześniu, szczegóły na stronie i w newsletterze.