Culture in Motion 2012 w Brukseli z ARTerią

Reprezentantka Fundacji ARTeria wzięła udział w kolejnej edycji konferencji Komisji Europejskiej zatytułowanej „Culture in Motion 2012” organizowanej w dniach 15-17 października 2012 roku w Brukseli. Tematyka tegorocznego spotkania ekspertów z sektora kultury była związana z budowaniem i rozwojem publiczności jako strategicznym, dynamicznym i interaktywnym procesem zwiększania dostępu do sztuki i kultury, który obejmuje przyciąganie i angażowanie różnorodnych i nowych odbiorców, budowanie trwałych relacji, a także, między innymi, edukację kulturalną w szkołach. Proces ten jest związany z szeregiem korzyści społecznych takich jak integracja społeczna, włączanie grup nieuprzywilejowanych, korzyści kulturalnych – pomoc artystom z dotarciem do szerszej publiczności oraz korzyści ekonomicznych, jakimi jest tworzenie nowych źródeł dochodów.

Tegoroczne Culture in Motion 2012 składało się z kilku wydarzeń, z których najważniejsze to:

  • European Audiences – 2020 and Beyond – dwudniowa konferencja na temat budowania i publiczności;
  • European Capitals of Culture – wymiana dotychczasowych doświadczeń Europejskich Stolic Kultury oraz prezentacja propozycji Komisji Europejskiej na inicjatywę ESK po 2020 roku;
  • Kick-off meeting for Culture Programme cooperation projects – spotkanie na temat finansowania międzynarodowych projektów współpracy kulturalnej w Programie Kultura

Więcej na: www.cultureinmotion.eu