CULTURE HUB – zapraszamy!

Artyści, aktywiści, marzyciele… Nowy rok to nowe wyzwania! Od kilku lat Fundacja działa jako swoisty „hub” dla przedstawicieli organizacji i instytucji działających w sektorze kultury, artystów i osób związanych z szeroko rozumianą edukacją artystyczną i kulturalną. Staramy się dzielić także swoimi doświadczeniami ze współpracy z międzynarodowymi partnerami zarówno w ramach projektów jak i działalności rzeczniczej na rzecz sektora.

Realizowany co miesiąc, od kwietnia 2010 roku, cykl ARTerioinspiarcje był od początku także tak zaprojektowany: z jednej strony jako okazja do debaty na ważne tematy związane szeroko z kulturą, z drugiej – jako sposób na profesjonalizację sektora (poszerzenie wiedzy i doświadczeń), z trzeciej – może najważniejszej – jako okazja do spotkań sieciujących, wymiany doświadczeń i nawiązania partnerstw projektowych czy codziennej współpracy. Wierzymy, że osoby działające w sektorze kultury pełnią bardzo ważną rolę w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, w kształtowaniu kulturowej tożsamości, w rozwoju społecznym i gospodarczym. Ich zaangażowanie, energia, kreatywność w połączeniu z możliwością realizacji wspólnych działań, wymiany modeli edukacyjnych, artystycznych i  dobrych praktyk stanowi ogromną wartość i potrzebę. Na jednym z ostatnich spotkań ARTerioinspiracyjnych narodził się więc pomysł powołania w ramach Fundacji spotkań nazwanych przez nas „CULTURE HUB”. Inauguracja tych spotkań „sieciujących” odbyła się 31 stycznia 2015 r. w siedzibie Fundacji, już wkrótce więcej informacji o kolejnych spotkaniach i planach.