CULTURE HUB III spotkanie (listopad 2015)

23 listopada 2015 roku odbyło się trzecie spotkania CULTUREHUB-u połączone z kreatywnymi warsztatami prowadzonymi przez Wenancjusza Ochmanna.

Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele organizacji i instytucji działających w sektorze kultury, artyści i osoby związanych z szeroko rozumianą edukacją artystyczną i kulturalną, a także spora grupa studentów szkół artystycznych i freelancerów. Dominującą „branżą” była muzyka, co wynikało także z tematyki warsztatów skierowanej przede wszystkim do osób, które swoją przyszłość zawodową planują lub już związali z muzyką, także w kontekście prowadzenia własnej firmy kreatywnej czy założenia organizacji pozarządowej wspierającej działania muzyczne. W trakcie warsztatów, a także w części drugiej spotkania czyli „czasie wolnym” na networking i rozmowy nieformalne uczestnicy dyskutowali m.in. o predyspozycjach i skłonnościach zawodowych w kontekście pełnionych ról życiowych, tworzeniu własnej marki (osobistej i firmowej), o sposobach wykorzystania potencjału wynikającego z posiadanego talentu w pracy zawodowej, o odporności psychicznej i sposobach radzenia sobie ze stresem, presją czy tremą, oraz o roli marketingu i aspektach prawnych funkcjonowania kreatywnego biznesu.

Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy w marcu, szczegóły w newsletterze i na stronie – serdecznie zapraszamy!