CULTURE HUB – II spotkanie

Program II spotkania sieci CULTURE HUB (spotkaliśmy się 2 marca 2015 roku) – grupy przedstawicieli organizacji i instytucji działających w sektorze kultury, artystów i osób związanych z szeroko rozumianą edukacją artystyczną i kulturalną podzielony był na trzy części. W pierwszej przedstawiciele Fundacji ARTeria zaprezentowali i podsumowali najważniejsze aspekty wynikające z ponad pięcioletniego doświadczenia ARTerii ze współpracy z międzynarodowymi partnerami i sieciami (zarówno w ramach realizacji projektów jak i działalności rzeczniczej na rzecz sektora) – także w kontekście przygotowania nowego projektu złożonego z naszymi parterami m.in. z Wielkiej Brytanii (Collage Arts), ze Słowenii (Mitra), Włoch (MULAB), Chorwacji (Prostor Plus), Hiszpanii (TRANSIT, CEPS oraz EUROMEDIA), Cypru (Windcraft), Węgier (CICC) i Francji (UNISONS) w ramach Programu Kreatywna Europa, komponent Kultura. W toku dyskusji konfrontowaliśmy nasze, ARTeryjne, doświadczenia z uczestnikami spotkania, definiowaliśmy najtrudniejsze i… najprzyjemniejsze aspekty partnerstw.

To był punkt wyjścia do dyskusji i zdefiniowania zasad działania CULTURE HUBu. Próbowaliśmy szukać odpowiedzi na pytania:

  • Jak możemy działać razem do wzmocnienia naszego głosu jako wspólnoty kultury?
  • Jak możemy koordynować wspólne działania?
  • W jaki sposób i na jakich płaszczyznach możemy współpracować?
  • Jakie działania mogą przyczyniać się do rozwoju naszej społeczności?
W wyniku wstępnych ustaleń została zawiązana „grupa sterująco-organizacyjna” CULTURE HUBu – już wkrótce szczegóły na temat opracowanego przez nią planu działania w tym roku.
W drugiej części spotkania zaprezentowaliśmy i omówiliśmy najnowszą publikację Fundacji ARTeria „Podsumowanie raportu badawczego” (do pobrania tutaj, wersja językowa polsko-angielska). O procesie badawczym opowiedziała prezes Fundacji – Anna Ochmann, a Wenancjusz Ochmann podsumował najważniejsze konkluzje i moderował dyskusję, w której wzięli udział uczestnicy spotkania: artyści i freelancerzy reprezentujących różne dziedziny sztuki: od muzyki, przez sztuki performatywe, teatr, także artyści fotograficy, projektanci, dizajnerzy, rzeźbiarze, aktorzy, wreszcie animatorzy kultury i przedstawiciele instytucji i organizacji sektora kultury.
W trzeciej części, przy dobrej herbacie i kawie, był czas na nieformalne dyskusje i wymianę doświadczeń.