Culture and creative sectors in the European Union. State of play, preparing for the future – badanie z ARTerią

Na początku czerwca 2019 r. przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w badaniu “Culture and creative sectors in the European Union – State of play, preparing for the future” realizowane przez KEA European Affairs i PPMI na zlecenie Parlamentu Europejskiego.