Fundacja ARTeria – jako jedyna polska organizacja pozarządowa – jest członkiem międzynarodowej sieci Culture Action Europe zajmującej się wspieraniem i lobowaniem na rzecz wzmocnienia roli kultury w Unii Europejskiej. Sieć jest swoistym reprezentantem sektora kultury na poziomie europejskim, a jej głównym celem jest wpływanie na kształt polityki europejskiej w celu zapewnienia lepszego dostępu do kultury. Cel ten realizuje m.in. poprzez analizy polityk kulturalnych, wymianę informacji i opinii, a także tworzenie wspólnych stanowisk (na poziomie europejskim) organizacji i instytucji działających w sektorze kultury.

ARTeria włącza się w działania sieci nie tylko poprzez udział w spotkaniach i konferencjach, ale także poprzez aktywne zaangażowanie w kampanie organizowane przez CAE takie jak np. „We are more!”, której celem było – poprzez mobilizację jak największej liczby operatorów sztuki i kultury – zwiększenie uznania roli jaką odgrywa kultura i sztuka w życiu europejskich społeczności oraz zwiększenie europejskich wydatków na działania kulturalne.

Więcej o sieci tutaj.