CUED SPEECH EUROPA – rozpoczęcie realizacji projektu (spotkanie robocze online)

Reprezentanci Fundacji ARTeria wzięli udział w pierwszym spotkaniu roboczym związanym z rozpoczęciem – z początkiem listopada – realizacji projektu CUED SPEECH EUROPA. Spotkanie odbyło się online 6 listopada 2020 r. z udziałem reprezentantów dwóch organizacji partnerskich: LogoPsyCom oraz ALPC Belgium – lidera projektu.

Stowarzyszenie ALPC Belgium powstało w 1984 roku, a jego celem jest rozwój (świadomości i praktyki) oraz promocja metody fonogestów w języku francuskim. Organizacja prowadzi szkolenia dla profesjonalistów, rodziców oraz bliskich dzieci niesłyszących lub niedosłyszących, a także dla studentów logopedii. Z kolei Logopsycom to centrum innowacji edukacyjnych, w którym projektuje się i implementuje  alternatywne metody oraz narzędzia (także cyfrowe) przydatne w pracy szkół, centrów kształcenia i szkolenia zawodowego czy organizacji edukacyjnych.

W trakcie spotkanie omówiono najważniejsze zasady realizacji projektu, w tym obowiązki partnerów. Fundacja ARTeria jest m.in. odpowiedzialna za opracowanie logo oraz wzorów szablonów i dokumentów, które będą wykorzystywane w trakcie realizacji projektu, jak również za projekt strony internetowej.

Więcej o projekcie tutaj, projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.