Cued Speech Europa – pierwsze spotkanie międzynarodowego partnerstwa projektowego

Jednym z nowych wyzwań, których realizację rozpoczęliśmy niedawno jest projekt CUED SPEECH EUROPA. Pierwsze spotkanie wszystkich partnerów projektu odbyło się 2 grudnia 2020 r. i zostało zorganizowane online (w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19). Wzięli w nim udział reprezentanci wszystkich organizacji z trzech krajów: z Włoch (Istituto dei Sordi di Torino oraz Euphoria Net Srl), Belgii (ALPC oraz LogoPsyCom) oraz Polski (oprócz fundacji ARTeria także reprezentanci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). Po krótkich prezentacjach wszystkich organizacji partnerskich oraz omówieniu najważniejszych celów i działań projektowych skupiliśmy się na omówieniu idei i zaprezentowaniu charakterystyki fonogestów w każdym z języków partnerstwa. Następnie reprezentantki KUL, koordynatora stworzenia pierwszego rezultatu pracy projektowej – broszury The Cued Speech method and its advantages, zaprezentowały zakres działań i harmonogram pracy w najbliższych miesiącach, a reprezentanci IST omówili kolejne działania (IO2) – stworzenie kursu online.

W kolejnej części spotkania zostały omówione m.in. kwestie związane z zarządzaniem projektem, rozpowszechnianiem czy ewaluacją projektu, a reprezentanci ARTerii, Wenancjusz Ochmann oraz Zuzanna Stachura, zaprezentowali założenia dotyczące „digital presence” w tym logo oraz pierwszą wersję strony internetowej projektu.

Fonogesty spotykają się z coraz lepszym zrozumieniem i akceptacją wśród specjalistów i rodziców, których doceniają skuteczność i łatwość stosowania tej metody.

Więcej o projekcie tutaj, a wkrótce zapraszamy także na stronę projektu. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.