Charakterystyka europejskich procesów edukacji kulturalnej – badanie Fundacji ARTeria.

Fundacja ARTeria, jako jeden z członków założycieli European Cultural Learning Network, realizuje obecnie (w czerwcu i lipcu 2013) badanie dotyczące procesów edukacji kulturalnej na terenie Polski. Podobne badanie jest realizowane równolegle przez partnerów Fundacji w 10 europejskich krajach – naszym wspólnym celem jest analiza i charakterystyka występowania inicjatyw dotyczących edukacji kulturalnej w Europie oraz promowanie ich znaczenia w krajach europejskich.

Na potrzeby procesu badawczego zostało opracowane specjalne narzędzie badawcze (przetestowane w trakcie badań pilotażowych z udziałem artystów i przedstawicieli organizacji kulturalnych w estońskiej Kau Academy), a do udziału w procesie zapraszamy artystów i osoby samodzielnie wspierające edukację kulturalną oraz przedstawicieli organizacji kulturalnych. Udział w badaniu przyczynia się z jednej strony do kształtowania działań stowarzyszenia ECLN, które w trakcie kolejnych 2-3 lat obejmować ma stworzenie nowych możliwości zatrudnienia, wymiany i współpracy artystów i organizacji kreatywnych i kulturalnych w wymiarze europejskim, z drugiej do większego uznania aktywności w dziedzinie edukacji kulturalnej czy stworzenia możliwości formalnego rozwoju zawodowego w tej dziedzinie.
Kontakt z biurem: biuro@fundacja-arteria.org, T: 32 777 44 11