BtG – spotkanie mentorów z 6 krajów UE (online)

10 listopada 2020 r. odbyło się online kolejne spotkanie szkoleniowo-testujące (C2) międzynarodowej grupy mentorów realizowane w ramach projektu Bridging the Gap (więcej o idei szkolenia tutaj). Tym razem uczestnicy skupili się na cyfrowych narzędziach do komunikacji i ich zastosowaniu w praktyce mentorskiej w sektorze kreatywnym.

Zostały wykorzystane różne metodologie pracy, w tym  barcamp oraz design thinking, pracowano w niewielkich grupach, aby znaleźć kreatywne rozwiązania problemów związanych z generowaniem ogólnie dostępnych oraz atrakcyjnych treści edukacyjnych, które będą jednocześnie wspierały rozwój zawodowy artystów i reprezentantów sektora kreatywnego, a szczególnie kreatywnych start-upów.

Kolejne spotkanie odbędzie się 18 listopada 2020 r.

Więcej o projekcie tutaj, projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+