BRIDGING THE GAP – spotkanie rekrutacyjne grupy mentorów

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu pracy nad projektem Bridging the Gap (więcej tutaj) zorganizowaliśmy 16 stycznia 2020 r. pierwsze, rekrutacyjne spotkanie dla osób zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie w roli mentorów pracujących z osobami z sektora kreatywnego, kreatywnymi start-upami w rozwoju ich biznesowych wizji.  Jest to element fazy “IO4 – Curriculum Learning Module content and resources”, której celem jest sprawdzenie w krajach partnerstwa projektu materiałów opracowanych i wstępnie przetestowanych w trakcie tygodnia szkoleniowego w Larissie, Grecja (więcej tutaj) przez mentorów-seniorów i ekspertów z każdej organizacji materiałów (Fundację ARTeria w tym procesie reprezentuje Wenancjusz Ochmann jako Senior Creative Enterprise Trainer). Grupa krajowych mentorów będzie tworzyć wspólnie PRD (Peer Review and Development Group).

Zapraszamy także na stronę projektu oraz profil FB.

Projekt jest współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.