Bridging the Gap – nowy projekt Fundacji ARTeria

Fundacja ARTeria jest jednym z partnerów międzynarodowego projektu „Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe”, który uzyskał finansowanie w ramach europejskiego programu Erasmus + Strategic Partnerships for vocational education and training. Realizację projektu zaczynamy już 1 września 2018 r., całość działań skończy się 31 sierpnia 2021 r. Konsorcjum projektowe to RINOVA (Wielka Brytania), MATERAHUB (Włochy), REGIONALNA ROZVOJOVA AGENTURA SENEC-PEZINOK (Słowacja), DIMITRA EDUCATION & CONSULTING (Grecja), EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE MALAGA SA (Hiszpania), a z Polski – Fundacja ARTeria.

Projekt “Bridging the Gap” jest  międzysektorowym partnerstwem strategicznym, które koncentruje się na rozwoju priorytetów kształcenia zawodowego nauczycieli i mentorów ze szczególnym naciskiem na otwartą i innowacyjną edukację, edukację cyfrową oraz nowoczesne metody nauczania. Ważnym aspektem projektu są również elementy kształcenia młodzieży w zakresie przedsiębiorczości, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodych ludzi. Będziemy pracować nad rozwojem kreatywnych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości jako ważnego i innowacyjnego rozwiązanie dla wielu młodych ludzi borykających się z poważnymi wyzwaniami związanymi z wejściem na rynek pracy po skutkach katastrofy gospodarczej w 2008 roku.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.