BRIDGING THE GAP – kolejne spotkanie mentorów

20 stycznia 2020 r. zorganizowaliśmy drugie spotkanie dla osób zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie w roli mentorów pracujących z osobami z sektora kultury, kreatywnymi start-upami w rozwoju ich biznesowych wizji. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu Bridging the Gap (więcej tutaj). Jest to elementem fazy testowej “IO4 – Curriculum Learning Module content and resources”, której celem jest sprawdzenie w krajach partnerstwa materiałów opracowanych i wstępnie przetestowanych w trakcie tygodnia szkoleniowego w Larissie (więcej tutaj) przez mentorów-seniorów i ekspertów z każdej organizacji.

W kolejnych miesiącach grupa mentorów będzie koncentrowała się na przetestowaniu, stworzeniu lub rozwinięciu materiałów do pracy w trzech środowiskach: 1. w szeroko rozumianych  branżach sektora kreatywnego, 2. w mentoringu młodych kreatywnych ludzi i strat-upów, które działają poza formalnym środowiskiem, 3. w rozwijaniu kompetencji przedsiębiorczych. Trzy obszary nad którymi będą pracowali to pomysły i możliwości, zasoby oraz działanie.

Zapraszamy wszystkich chcących wziąć udział w projekcie w roli mentorów lub ‘mentee” (adres mejlowy wenancjusz.ochmann@venos.pl).

Zapraszamy także na stronę projektu oraz profil FB.

Projekt jest współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.