Bridging the Gap czyli ARTeria w Maladze

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w pierwszym spotkaniu partnerów międzynarodowego projektu „Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe”, który uzyskał finansowanie w ramach europejskiego programu Erasmus + Strategic Partnerships for vocational education and training. Spotkanie odbyło się w dniach 8-9 listopada w hiszpańskiej Maladze.

Projekt “Bridging the Gap” jest  międzysektorowym partnerstwem strategicznym, które koncentruje się na rozwoju priorytetów kształcenia zawodowego nauczycieli i mentorów ze szczególnym naciskiem na otwartą i innowacyjną edukację, edukację cyfrową oraz nowoczesne metody nauczania. Ważnym aspektem projektu są również elementy kształcenia młodzieży w zakresie przedsiębiorczości, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodych ludzi. Będziemy pracować nad rozwojem kreatywnych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości jako ważnego i innowacyjnego rozwiązanie dla wielu młodych ludzi borykających się z poważnymi wyzwaniami związanymi z wejściem na rynek pracy po skutkach kryzysu gospodarczego w 2008 roku.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.