Beyond the Obvious – from producing things to nurturing social capital. ARTeria w Newcastle

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w międzynarodowej konferencji „Beyond the Obvious – from producing things to nurturing social capital” zorganizowanej przez sieć Culture Action Europe w Newcastle Gateshead w Wielkiej Brytanii. To doroczne spotkanie członków sieci (której ARTeria jako jedyna polska organizacji pozarządowa jest członkiem od 2010 roku) połączone z szeroką dyskusją na temat kondycji i wyzwań europejskiego sektora kultury.

Poza częścią dostępną jedynie dla członków sieci (walnym zgromadzeniem sieci, zatwierdzeniem sprawozdania i budżetu sieci, wyborami do Executive Com­mit­tee, a także omówieniem planów – szczególnie w kontekście zmian kadrowych i systemu pracy w organizacji) bardzo ciekawa była część konferencyjna – rozpoczęcie trzydniowego spotkania nastąpiło w Newcastle University, a gospodarzami otwarcia byli Chris Csikszentmihalyi (ERA Chair M-ITI, University of Madeira/Former Director , MIT Center for Civic Media&Coputing Culture Group), Erio Cross (Dean of Cultural Affairs & Director Newcastle Institute for Creative Arts Practice Newcastle University) oraz sekretarz generalny CAE – Luca Bergamo. Kolejny konferencyjny dzień otworzyli: Mercedes Giovinazzo (prezeska CAE), Mich Henry z Gateshead City Council, Xavier Prats Monne (dyrektor generalny Directorate-general for Education and Culture, European Commission) oraz Graham Sheffield (CBE, Director Arts Bristish Council), a panelowe dyskusje – tzw. „CAE labs” – dedykowane były takim zagadnieniom jak: „Is this only about numbers?” moderowaną przez Roberta Manolina (managing director The Gallup Organizaton Europe) oraz Annalisę Cicerchia (Universita Roma), „Transformative culture for transformative cities” moderowaną przez Jordi Pasqual’a (koordynatora “Agenda 21 for culture”) i Catherine Cullen (president, UCLG Culture Committee), a także „The next rules for the next wave” moderowaną przez Cristinę Da Milano (president ECCOM). Organizatorzy przewidzieli także “big group conversations” dedykowane m.in takim zagadnieniom jak „Challenging the prototype: a conversation about social risk” z udziałem belgijskiej prawniczki Suzanne Caplau oraz szefa Culture Policy and Intercultural Dialogue (Komisja Europejska) – Waltera Zampleri, a kolejną ciekawą formułą spotkania były „hubs, nodes and links” czyli tematyczne warsztaty i dyskusje w mniejszych i większych podgrupach. Całość podsumowała w postaci „trudnych pytań” Renata Salecl, słoweńska socjolog i filozofka.

Konferencja odbyła się w dniach 9 – 11 października 2014 r.,  towarzyszyły jej także wydarzenia dodatkowe m.in. zorganizowana przez Arts Council England/British Council prezentacja RE-IMAGINE INDIA SEMINAR” (Re-Imagine to pięcioletni system finansowania, z wpływów z loterii, artystów i organizacji kulturalnych, zapoczątkowany w 2013 r., mający na celu rozwój współpracy artystycznej z Indiami).

Culture Action Europe (CAE) to europejska sieć zrzeszająca artystów, producentów i organizatorów działań kulturalnych, a także organizacje kulturalne zajmująca się promowaniem kultury jako istotnego elementu zrównoważonego rozwoju zarówno w skali lokalnej jak i europejskiej. Stawia sobie także za cel intensyfikację debaty na poziomie Unii Europejskiej na temat kultury, jej roli poprzez wymianę doswiadczeń i wiedzy praktyków sektora z całej UE, jest również swositym adowkatem sektora i lobbistą w stosunku do instytucji unijnych.