Badanie nt. realizacji projektów E+ w czasie pandemii z ARTerią

Fundacja ARTeria wzięła udział w badaniu dotyczącym realizacji projektów finansowanych ze środków programu Erasmus+ w czasie trwania pandemii wirusa Covid-19.  Ankieta została skierowana do koordynatorów projektów (lub osób kontaktowych)  i dotyczyła projektów realizowanych w czasie pandemii  (czyli od 1 marca 2020 r. do września 2020 roku). Realizatorem badania jest FRSE, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Polsce.