Badanie na temat dostępu do finansowania dla sektorów kultury i kreatywnych z ARTerią

W kwietniu 2018 r. wzięliśmy udział w międzynarodowym badaniu „Survey on the Access to Finance of Enterprises from the Cultural and Creative Sectors/Dostęp do finansowania stanowi jedną z głównych barier, napotykanych przez organizacje sektorów kultury i kreatywnych (CCS)”. Komisja Europejska badała poziom „luki finansowej” dla instytucji sektora kultury i kreatywnego, poddając przeglądowi ich doświadczenia w zakresie dostępu do finansowania i potencjalne potrzeby co do skierowanych dla nich instrumentów finansowych, które mogłyby być odpowiedzią na ich potrzeby.  Przeprowadzane przez niezależną instytucję badania odbywały się w kontekście prac nad obniżeniem barier dostępu do finansowania w ramach programów wsparcia działań na w sektorze kultury i kreatywności.

Wyniki badań dostarczą cennych informacji, które pozwolą zaplanować działania dostosowane do potrzeb i wyzwań stojących przed sektorami kultury i kreatywnym.