Badanie “Business Models in Arts and Cultural Organisations” z ARTerią

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w międzynarodowym badaniu realizowanym przez University of the Arts London na zlecenie konsorcjum Creative Lenses (a finalnie Komisji Europejskiej) „Business Models in Arts and Cultural Organisations: Barriers to and Perspectives on Change”

Badanie dotyczy zarówno analizy źródeł finansowania organizacji, zmian wprowadzonych w celu poprawy stabilności i realizacji zadań statutowych, ale także refleksji nad tym, co prowadzi do wprowadzenia tych zmian, nad przeszkodami w działalności i finalnie nad wartościami, które leżą u podstaw działania organizacji i są podzielane przez pracowników.

Więcej o projekcie i badaniu (wzięliśmy udział w październiku 2017 r.)  tutaj.