Badanie Baltic Audience z ARTerią

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w międzynarodowym badaniu „Baltic Audience Link” dzieląc się swoimi sposobami pracy z publicznością – przede wszystkim w wymiarze lokalnym. To projekt, który ma na celu rozwój i pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami i podmiotami z sektora kultury, dla których ważnym celem jest rozwój publiczności i innowacji społecznych poprzez działania kulturalne. Celem jest także  wzmocnienie współpracy organizacji z regionu Morza Bałtyckiego pracujących w sposób innowacyjny w tym zakresie.