Badania w Projekcie Master The Act – Kwestionariusz: Mentor kreatywny ds. zatrudnienia

Fundacja Arteria, jako jeden z międzynarodowych partnerów, uczestniczy w Projekcie Master The Act. Jednym z celów projektu jest opracowanie i stworzenie nowego profilu zawodowego – Mentora Kreatywnego – który będzie pracował z wykorzystaniem metodologii „Fake it”; „Creative Mentor for Employability”. Chcemy określić ​niezbędne obowiązki, umiejętności i kompetencje, które powinien posiadać, aby móc skutecznie wykonywać swój zawód. Profil zawodowy Mentor Kreatywny będzie się składał z kombinacji innych, już istniejących, profili zawodowych, między innymi doradcy zawodowego i edukatora/nauczyciela teatralnego. Mentor Kreatywny będzie łączył stosowanie technik teatralnych i tych wykorzystywanych przez doradców zawodowych.

Więcej informacji o samym projekcie można znaleźć na stronie: https://mastertheact.eu

Kwestionariusz kierowany jest w stronę osób działających w obszarze szeroko rozumianego teatru: do nauczycieli i edukatorów teatralnych. Stanowi on ważny punkt wyjścia podczas definiowania zawodu Mentora Kreatywnego. Jeżeli jesteś takim nauczycielem, uprzejmie prosimy o wypełnienia ankiety – będzie to dla nas wartościowa opinia.

Kwestionariusz dostępny jest tutaj: https://docs.google.com/forms/d/1ekJnsXtRPkAFjhnXzMXxEXND_TIfo8XubdBeT9Afo8Y/edit