Spotkanie partnerów projektu P4CA

Robocze spotkanie (online) partnerów projektu „The Partnership for Creative Apprenticeships” odbyło się 9 września 2020 r. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich. Omówione zostały najważniejsze działania zaplanowane w drugiej połowie roku, a także kwestie organizacyjne, związane z zarządzaniem, upowszechnianiem oraz promocją, monitoringiem i ewaluacją.

Zapraszamy na stronę projektu oraz projektowy profil FB.

Wrześniowe spotkanie grupy sterującej projektu Global FemART

Partnerzy projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” spotykają się co miesiąc w formie roboczych spotkań online mających na celu bieżącą analizę postępów w realizacji projektu, a także kwestii zawiązanych z bieżącym zarządzaniem projektem.  Kolejne spotkanie odbyło się 9 września 2020 r.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Kolejne spotkania partnerów projektu BTG (online)

Dwa kolejne robocze spotkanie (online) partnerów projektu “ Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe” odbyły się 2 września 2020 r. oraz 8 września 2020 r. W pierwszym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich. Omówione zostały najważniejsze działania zaplanowane w drugiej połowie roku, a szczególnie organizacja fazy testowej – z udziałem mentorów oraz ich podopiecznych (mentee) – opracowanych przez konsorcjum projektowe materiałów. Drugie – w ograniczonej grupie przedstawicieli koordynatora projektu (Rinova) oraz reprezentantów ARTerii dotyczyła kwestii związanych ze stworzeniem „User Experience Compendium for Creative Enterprise Mentors” (rezultatem projektu za którego opracowanie jest odpowiedzialna Fundacja ARTeria).

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

The Partnership for Creative Apprenticeships – ramy metodologiczne (raport i infografika)

W ramach realizacji projektu „The Partnership for Creative Apprenticeships” (P4CA) wspólnie z naszymi partnerami z Wielkiej Brytanii, Włoch, Słowacji, Macedonii oraz Węgier pracowaliśmy nad opracowaniem ram metodologicznych w celu zdefiniowania nowych modeli wspierania realizacji wysokiej jakości i skutecznych praktyk zawodowych oraz staży w sektorze kreatywnym i kulturalnym, a także nad zdefiniowaniem kompetencji i umiejętności opiekunów takich praktyk oraz trenerów w firmach realizujących ten typ wsparcia. Efektem tej kilkumiesięcznej pracy (w tym wywiadów i analiz dobrych praktyk) jest raport obejmujący najważniejsze wskazania wszystkich krajów konsorcjum projektowego (dostępny tutaj), z kolei podsumowanie najważniejszych ustaleń z Polski przedstawiliśmy na infografice – dostępnej tutaj.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Zapraszamy na stronę projektu oraz projektowy profil FB.

Global FemART – spotkanie testujące platformę edukacyjną

31 sierpnia 2020 r. odbyło się drugie spotkanie testujące platformę edukacyjną powstałą w ramach projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” (więcej o projekcie tutaj). Artystki i reprezentantki sektora kreatywnego podzieliły się swoimi uwagami i sugestiami związanymi z korzystaniem z platformy, dzięki którym realizatorzy projektu będą mieli możliwość wprowadzenia odpowiednich poprawek. Uczestniczki spotkania, a także osoby, które wypełniają ankiety przesłane drogą mejlową, miały możliwość przetestowania wersji polskojęzycznej platformy.

Platforma Global FemART to nowatorska metoda wsparcia artystek myślących o internacjonalizacji swojej pracy – program umożliwia pogłębienie wiedzy o tym, jak prowadzić i rozwijać kreatywny biznes. Spotkanie, w związku z pandemią COVID-19, zostało zrealizowane w formie online, prowadził je Wenancjusz Ochmann.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Global FemART – trzecie oraz dodatkowe spotkanie Artists Circle

25 sierpnia 2020 r. odbyło się trzecie spotkanie drugiej grupy „Artists Circle” realizowane w ramach projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business”

„Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” to projekt którego celem jest wsparcie artystek w rozwoju ich kompetencji przedsiębiorczych poprzez stworzenie kompleksowego programu łączącego szkolenia (online) z mentoringiem. Program umożliwia artystkom i reprezentantkom sektora kreatywnego pogłębienie wiedzy o tym, jak prowadzić i rozwijać kreatywna firmę, a także wzmacnia ich pewność siebie i poczucie własnej skuteczności. Pracujemy także nad wsparciem rozwoju sektora kreatywnego w kontekście internacjonalizacji działalności artystycznej i twórczej.

Spotkanie, w związku z eskalacją pandemii COVID-19 w woj. śląskim, zostało zrealizowane w formie online, prowadził je Wenancjusz Ochmann.

W związku z brakiem możliwości uczestniczenia kilku artystek i reprezentantek sektora kreatywnego we wcześniejszych spotkaniach w dniu 27 sierpnia 2020 r. zostało zorganizowane dodatkowe spotkanie.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Global FemART – Agnieszka Chrzanowska-Małys STUDIO ACM (film)

Partnerzy projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” poprosili uczestniczki działań projektowych – artystki oraz reprezentantki sektora kreatywnego ze wszystkich krajów partnerstwa, o podzielenie się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami na temat wyzwań, trudności stojących przed artystkami we współczesnym społeczeństwie, na temat edukacji w zakresie przedsiębiorczości oraz internacjonalizacji ich działań artystycznych czy kreatywnych, a także na temat ich doświadczeń związanych z działaniami projektowymi – Artists Circles oraz platformą edukacyjną.

Agnieszka Chrzanowska-Małys (STUDIO ACM), jedna z uczestniczek projektu Global FemART w Polsce, zaprosiła nas do swojej pracowni i opowiedziała o swojej artystycznej podróży, twórczości, pracowni, pracy z dziećmi, a także o wspaniałych osobach, które pozwoliły jej zrozumieć i znaleźć swoje miejsce w sztuce. Film autorstwa Mateusza Paszka (Wizerunkuj).

Link do filmu tutaj, a więcej o projekcie tutaj.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+.

ARTeria członkiem międzynarodowej sieci ENCATC

Jednym z ważnych elementów realizowania misji Fundacji ARTeria jest aktywne uczestnictwo w międzynarodowych działaniach dotyczących rozwoju polityk kulturalnych, edukacji kulturalnej oraz artystycznej, dziedzictwa kulturowego czy zarządzania kulturą. Nie tylko realizujemy projekty w międzynarodowych partnerstwach, od kilku lat aktywnie uczestniczymy także w pracach międzynarodowych sieci kulturalnych będących unikalna okazją współtworzenia ponadnarodowej platformy do dyskusji, wymiany wiedzy czy podejmowania kolejnych projektowych wyzwań.

Członkostwo w międzynarodowych sieciach (ale także współpraca z licznymi organizacjami i instytucjami kultury w ramach nieformalnej sieci polskiej) bezpośrednio wpływa na definiowanie nowych zadań i kierunków rozwoju ARTerii, docieranie do szerszego grona odbiorców, a także przekształcanie relacji ze środowiskiem lokalnym na skutek partnerstwa międzynarodowego. Jest także unikalną okazją do  uczenia się od partnerów i reprezentantów innych organizacji, skutkuje usprawnieniami w zarządzaniu naszym zespołem, wprowadzaniem nowych form działań promocyjnych, umożliwia uczestniczenie w szkoleniach, warsztatach czy seminariach o wymiarze międzynarodowym. Współpraca w ramach sieci to także możliwość nawiązywania i rozwijania kontaktów międzynarodowych, a także dostęp do nowości czy rozwiązań aktualnie dyskutowanych w innych krajach, możliwość zmiany czy rozszerzenia własnych działań w oparciu o zewnętrzne przykłady i inspiracje.

Od 2010 roku ARTeria, jako jedyna organizacja pozarządowa z Polski, jest członkiem CULTURE ACTION EUROPE – europejskiej sieci zajmującej się wspieraniem i lobowaniem na rzecz wzmocnienia roli kultury w Unii Europejskiej, dzięki czemu pracujemy nad tym, aby głos polskiego sektora pozarządowego był słyszalny także w oddolnej debacie na temat europejskiej polityki publicznej dotyczącej kultury (European cultural policy). Więcej o sieci tutaj.

W lipcu 2020 roku Zarząd Fundacji ARTeria podjął decyzję o przystąpieniu do kolejnej sieci – European network on cultural management and policy (ENCATC) zrzeszającą uczelnie wyższe i organizacje, zajmujące się edukacją w zakresie zarządzania kulturą i politykami kulturalnymi. Więcej o sieci – tutaj.

Drugie spotkanie w ramach Artists Circle

18 sierpnia 2020 r., w Kurorcie Qultury Gajowa 9, odbyło się drugie spotkanie drugiej grupy „Artists Circle” realizowane w ramach projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business”. Poprowadził je Wenancjusz Ochmann, a kolejne (trzecie i ostatnie) zostało zaplanowane 25 sierpnia 2020 r. (w formie online).

„Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” to projekt którego celem jest wsparcie artystek w rozwoju ich kompetencji przedsiębiorczych poprzez stworzenie kompleksowego programu łączącego szkolenia (online) z mentoringiem.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Global FemART – Alina Przydatek KICI NICI (film)

Partnerzy projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” poprosili uczestniczki działań projektowych – artystki oraz reprezentantki sektora kreatywnego ze wszystkich krajów partnerstwa, o podzielenie się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami na temat wyzwań, trudności stojących przed artystkami we współczesnym społeczeństwie, na temat edukacji w zakresie przedsiębiorczości oraz internacjonalizacji ich działań artystycznych czy kreatywnych, a także na temat ich doświadczeń związanych z działaniami projektowymi – Artists Circles oraz platformą edukacyjną.

Alina Przydatek, jedna z uczestniczek projektu Global FemART w Polsce, zaprezentowała swój kreatywny projekt KICI NICI, a także podzieliła się swoimi przemyśleniami na te temat sytuacji artystek w Polsce w filmie autorstwa Mateusza Paszka (Wizerunkuj).

Link do filmu tutaj, a więcej o projekcie tutaj.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+.