XII Kongres Kobiet – JUTRO JEST W NASZYCH RĘKACH!

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, wzięła udział w XII Kongresie Kobiet zorganizowanym pod hasłem „JUTRO JEST W NASZYCH RĘKACH!”.

Kongres odbył się 27 września 2020 r., w związku z pandemią COVID-19 online. Z kolei od poniedziałku 28 września do soboty 3 października były realizowane tematyczne debaty dotyczące ważnych społecznie, ekonomicznie i politycznie kwestii.
Hasło tegorocznego kongresu było związane z wyzwaniami jakie stawia przed nami nowa rzeczywistość, a także problemami i nierównościami jakie zrodziła lub pogłębiła pandemia. Innymi ważnymi zagadnieniami, które zostanały poruszone w trakcie Kongresu i debat Tygodnia Kongresowego były m.in. kondycja polskiej demokracji, ultrakonserwatywne wpływy w polityce i życiu publicznym, a także edukacja i rola mediów. Wszystkie te kwestie – szczególnie ważne w czasach kryzysu – były punktem wyjścia do dyskusji o dobrych rozwiązaniach i „jutrze, które jest w naszych rękach!”.

Anna Ochmann była jedną z uczestniczek pierwszych Kongresów Kobiet, jest także członkinią Stowarzyszenia Kongres Kobiet od początku jego istnienia. Jest także członkinią nieformalnej międzynarodowej sieci kobiet-liderek europejskiego sektora kultury „Disorderly Women”.

Więcej o wydarzeniu tutaj.

Webinarium dla beneficjentów programu Erasmus+

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w webinarium dla organizacji zarządzających projektami współfinansowanych w ramach programu Erasmusa+ dotyczącego przygotowania i złożenia „Raportu końcowy VET KA2”. Webinarium zostało zorganizowane 17 września 2020 r. przez Fundację Rozwoju Systemów Edukacji, Narodową Agencję programu Erasmus+.

Fundacja ARTeria jest liderem projektu „Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” – międzynarodowego partnerstwa, którego celem jest stworzenie i przetestowanie nowego sposobu pracy trenerów i mentorów, którzy wspierają stażystów w nauce poprzez pracę w europejskich branżach kreatywnych i kulturalnych przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia, zwiększenia wydajności i zwiększenia konkurencyjności gospodarczej. Partnerstwo LEARN2CREATE – Materahub (Włochy), Rinova Limited (Wielka Brytania), Dimitra Education&Consulting (Grecja), Regionalna Rozvojova Agentura Senec-Pezinok (Słowacja), Innogate to Europe (Hiszpania) oraz Fundacja ARTeria – lider projektu – łączy trzy obszary: specjalistów w sektorze kultury i kreatywnym, instytucje szkoleniowe i edukacyjne oraz organizacje doświadczone w tworzeniu i rozwijaniu innowacyjnych metod uczenia się w miejscu pracy. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Zapraszamy także na stronę projektu oraz profil FB.

ARTeria na festiwalu SEKTOR 3.0 – DRIVING CHANGE/Napędzamy do zmiany

16 września 2020 r. odbył się (w wersji online) już dziesiąty festiwal organizowany przez Sektor 3.0 pod hasłem DRIVING CHANGE/Napędzamy do zmiany. Udział w festiwalu wzięło ponad 50 ekspertów z Polski i ze świata (m.in. z USA, Singapuru, Wielkiej Brytanii czy Izraela, ale przede wszystkim polscy przedstawiciele organizacji społecznych, uczelni wyższych, startup’ów, firm technologicznych, mediów i administracji publicznej), a inspirujące prezentacje, sesje seminaryjne i dyskusje panelowe zgromadziły liczną publiczność. Ideą festiwalu było podjęcie dyskusji o kompetencjach cyfrowych niezbędnych w nowej codzienności oraz poszukiwanie efektywnych technologii do wykorzystania w działaniach społecznych w nieustannie zmieniającym świecie.

Przedstawiciele Fundacji ARTeria także wzięli udział w tym wydarzeniu.

Przekształcenia światowych gospodarek, zmiany na rynku pracy, a przede wszystkim sytuacja wywołana pandemią COVID-19 jasno pokazały jak dynamiczne zmiany rządzą obecnie dzisiejszą rzeczywistością stawiając przez nami nowe wyzwania. Dlatego w trakcie festiwalu zostały poruszone takie m.in. wątki jak: krytyczne myślenie i analiza treści, przywództwo technologiczne, nowe modele edukacji 2.0, zrównoważony rozwój, rola sztucznej inteligencji, czy bezpieczeństwo danych.

Festiwal Sektor 3.0 to od kilku już lat największe w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie, które pokazuje, jak przełożyć technologiczne trendy na język społecznych zastosowań. Więcej o wydarzeniu tutaj.

Webinarium – edukacja cyfrowa w szkoleniu i kształceniu zawodowym

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w webinarium dla wnioskodawców programu Erasmus+ sektor VET KA2 dla edukacji cyfrowej. Webinarium zostało zorganizowane 15 września 2020 r. przez Fundację Rozwoju Systemów Edukacji, Narodową Agencję programu Erasmus+.

Konkurs został ogłoszony przez Komisję Europejską w odpowiedzi na wyzwania związane z pandemią COVID-19, która w znaczący sposób wpłynęła na trwające i planowane działania w ramach projektów programu Erasmus+, a sam konkurs ma za zadanie wspierać innowacje w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz zapewnić możliwości rozwoju osobistego, społeczno-edukacyjnego i zawodowego. Celem projektów jest przygotowanie systemów kształcenia i szkolenia na podjęcie wyzwań związanych z niedawnym nieoczekiwanym przejściem na naukę przez internet i na odległość, w tym wspieranie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności cyfrowych i ochrona integracyjnego charakteru możliwości uczenia się.

How should we develop the artistic education today to promote the arts in the future? – artykuł

Zapraszamy do zapoznania się z nowym artykułem autorstwa Anny Ochmann „How should we develop the artistic education today to promote the arts in the future?” (tutaj w języku angielskim a tutaj w języku polskim) napisanego w ramach projektu ““Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries”.

Zapraszamy także na FB projektu.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Erasmus+.

P4CA – Wenancjusz Ochmann o praktykach w sektorze kreatywnym (film)

Fundacja ARTeria przygotowała krótki film o wyzwaniach stojących przed organizatorami staży i praktyk w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w kontekście projektu „The Partnership for Creative Apprenticeships” (P4CA). Zapraszamy do oglądnięcia filmu – link tutaj. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Zapraszamy także na stronę projektu oraz projektowy profil FB.

BtG – Wenancjusz Ochmann o roli mentora (film)

Fundacja ARTeria przygotowała krótki film o wyzwaniach stojących przed edukacją artystyczną oraz o roli mentora w kontekście projektu „Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe”. Zapraszamy do oglądania – link tutaj, a także na stronę oraz FB projektu. Więcej o projekcie tutaj.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Robocze spotkanie partnerów projektu Learn2Create

Robocze spotkanie (online) partnerów projektu „Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” odbyło się 10 września 2020 r. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich. Omówione zostały najważniejsze działania zaplanowane w drugiej połowie roku, a także kwestie organizacyjne, związane z zarządzaniem, upowszechnianiem oraz promocją, monitoringiem i ewaluacją. Omówiono także kwestie związane z planowanym w październiku-listopadzie 2020 tygodniem szkoleniowym (w Materze) i partnerzy podjęli decyzję, że działanie to zostanie zorganizowane online w związku z pandemią COVID-19 i brakiem możliwości przewidzenia możliwości fizycznego spotkania także na początku roku 2021.

Zapraszamy także na stronę projektu oraz profil FB.

Spotkanie partnerów projektu P4CA

Robocze spotkanie (online) partnerów projektu „The Partnership for Creative Apprenticeships” odbyło się 9 września 2020 r. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich. Omówione zostały najważniejsze działania zaplanowane w drugiej połowie roku, a także kwestie organizacyjne, związane z zarządzaniem, upowszechnianiem oraz promocją, monitoringiem i ewaluacją.

Zapraszamy na stronę projektu oraz projektowy profil FB.

Wrześniowe spotkanie grupy sterującej projektu Global FemART

Partnerzy projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” spotykają się co miesiąc w formie roboczych spotkań online mających na celu bieżącą analizę postępów w realizacji projektu, a także kwestii zawiązanych z bieżącym zarządzaniem projektem.  Kolejne spotkanie odbyło się 9 września 2020 r.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.