XII Kongres Kobiet – JUTRO JEST W NASZYCH RĘKACH!

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, weźmie udział w XII Kongresie Kobiet zorganizowanym pod hasłem „JUTRO JEST W NASZYCH RĘKACH!”.

Kongres odbędzie się 27 września 2020 r., w związku z pandemią COVID-19 online. Z kolei od poniedziałku 28 września do soboty 3 października od 17:00 będą codziennie realizowane tematyczne debaty dotyczące ważnych społecznie, ekonomicznie i politycznie kwestii.
Hasło tegorocznego kongresu jest związane z wyzwaniami jakie stawia przed nami nowa rzeczywistość, a także problemami i nierównościami jakie zrodziła lub pogłębiła pandemia. Innymi ważnymi zagadnieniami, które zostaną poruszone w trakcie Kongresu i debat Tygodnia Kongresowego będą m.in. kondycja polskiej demokracji, ultrakonserwatywne wpływy w polityce i życiu publicznym, a także edukacja i rola mediów. Wszystkie to kwestie – szczególnie ważne w czasach kryzysu – będą punktem wyjścia do dyskusji o dobrych rozwiązaniach i „jutrze, które jest w naszych rękach!”.

Anna Ochmann była jedną z uczestniczek pierwszych Kongresów Kobiet, jest także członkinią Stowarzyszenia Kongres Kobiet od początku jego istnienia. Jest także członkinią nieformalnej międzynarodowej sieci kobiet-liderek europejskiego sektora kultury „Disorderly Women”.

Więcej o wydarzeniu tutaj.

Webinarium dla beneficjentów programu Erasmus+

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w webinarium dla organizacji zarządzających projektami współfinansowanych w ramach programu Erasmusa+ dotyczącego przygotowania i złożenia „Raportu końcowy VET KA2”. Webinarium zostało zorganizowane 17 września 2020 r. przez Fundację Rozwoju Systemów Edukacji, Narodową Agencję programu Erasmus+.

Fundacja ARTeria jest liderem projektu „Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” – międzynarodowego partnerstwa, którego celem jest stworzenie i przetestowanie nowego sposobu pracy trenerów i mentorów, którzy wspierają stażystów w nauce poprzez pracę w europejskich branżach kreatywnych i kulturalnych przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia, zwiększenia wydajności i zwiększenia konkurencyjności gospodarczej. Partnerstwo LEARN2CREATE – Materahub (Włochy), Rinova Limited (Wielka Brytania), Dimitra Education&Consulting (Grecja), Regionalna Rozvojova Agentura Senec-Pezinok (Słowacja), Innogate to Europe (Hiszpania) oraz Fundacja ARTeria – lider projektu – łączy trzy obszary: specjalistów w sektorze kultury i kreatywnym, instytucje szkoleniowe i edukacyjne oraz organizacje doświadczone w tworzeniu i rozwijaniu innowacyjnych metod uczenia się w miejscu pracy. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Zapraszamy także na stronę projektu oraz profil FB.

ARTeria na festiwalu SEKTOR 3.0 – DRIVING CHANGE/Napędzamy do zmiany

16 września 2020 r. odbył się (w wersji online) już dziesiąty festiwal organizowany przez Sektor 3.0 pod hasłem DRIVING CHANGE/Napędzamy do zmiany. Udział w festiwalu wzięło ponad 50 ekspertów z Polski i ze świata (m.in. z USA, Singapuru, Wielkiej Brytanii czy Izraela, ale przede wszystkim polscy przedstawiciele organizacji społecznych, uczelni wyższych, startup’ów, firm technologicznych, mediów i administracji publicznej), a inspirujące prezentacje, sesje seminaryjne i dyskusje panelowe zgromadziły liczną publiczność. Ideą festiwalu było podjęcie dyskusji o kompetencjach cyfrowych niezbędnych w nowej codzienności oraz poszukiwanie efektywnych technologii do wykorzystania w działaniach społecznych w nieustannie zmieniającym świecie.

Przedstawiciele Fundacji ARTeria także wzięli udział w tym wydarzeniu.

Przekształcenia światowych gospodarek, zmiany na rynku pracy, a przede wszystkim sytuacja wywołana pandemią COVID-19 jasno pokazały jak dynamiczne zmiany rządzą obecnie dzisiejszą rzeczywistością stawiając przez nami nowe wyzwania. Dlatego w trakcie festiwalu zostały poruszone takie m.in. wątki jak: krytyczne myślenie i analiza treści, przywództwo technologiczne, nowe modele edukacji 2.0, zrównoważony rozwój, rola sztucznej inteligencji, czy bezpieczeństwo danych.

Festiwal Sektor 3.0 to od kilku już lat największe w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie, które pokazuje, jak przełożyć technologiczne trendy na język społecznych zastosowań. Więcej o wydarzeniu tutaj.

Webinarium – edukacja cyfrowa w szkoleniu i kształceniu zawodowym

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w webinarium dla wnioskodawców programu Erasmus+ sektor VET KA2 dla edukacji cyfrowej. Webinarium zostało zorganizowane 15 września 2020 r. przez Fundację Rozwoju Systemów Edukacji, Narodową Agencję programu Erasmus+.

Konkurs został ogłoszony przez Komisję Europejską w odpowiedzi na wyzwania związane z pandemią COVID-19, która w znaczący sposób wpłynęła na trwające i planowane działania w ramach projektów programu Erasmus+, a sam konkurs ma za zadanie wspierać innowacje w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz zapewnić możliwości rozwoju osobistego, społeczno-edukacyjnego i zawodowego. Celem projektów jest przygotowanie systemów kształcenia i szkolenia na podjęcie wyzwań związanych z niedawnym nieoczekiwanym przejściem na naukę przez internet i na odległość, w tym wspieranie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności cyfrowych i ochrona integracyjnego charakteru możliwości uczenia się.

How should we develop the artistic education today to promote the arts in the future? – artykuł

Zapraszamy do zapoznania się z nowym artykułem autorstwa Anny Ochmann „How should we develop the artistic education today to promote the arts in the future?” (tutaj w języku angielskim a tutaj w języku polskim) napisanego w ramach projektu ““Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries”.

Zapraszamy także na FB projektu.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Erasmus+.

P4CA – Wenancjusz Ochmann o praktykach w sektorze kreatywnym (film)

Fundacja ARTeria przygotowała krótki film o wyzwaniach stojących przed organizatorami staży i praktyk w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w kontekście projektu „The Partnership for Creative Apprenticeships” (P4CA). Zapraszamy do oglądnięcia filmu – link tutaj. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Zapraszamy także na stronę projektu oraz projektowy profil FB.

BtG – Wenancjusz Ochmann o roli mentora (film)

Fundacja ARTeria przygotowała krótki film o wyzwaniach stojących przed edukacją artystyczną oraz o roli mentora w kontekście projektu „Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe”. Zapraszamy do oglądania – link tutaj, a także na stronę oraz FB projektu. Więcej o projekcie tutaj.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

The Partnership for Creative Apprenticeships – ramy metodologiczne (raport i infografika)

W ramach realizacji projektu „The Partnership for Creative Apprenticeships” (P4CA) wspólnie z naszymi partnerami z Wielkiej Brytanii, Włoch, Słowacji, Macedonii oraz Węgier pracowaliśmy nad opracowaniem ram metodologicznych w celu zdefiniowania nowych modeli wspierania realizacji wysokiej jakości i skutecznych praktyk zawodowych oraz staży w sektorze kreatywnym i kulturalnym, a także nad zdefiniowaniem kompetencji i umiejętności opiekunów takich praktyk oraz trenerów w firmach realizujących ten typ wsparcia. Efektem tej kilkumiesięcznej pracy (w tym wywiadów i analiz dobrych praktyk) jest raport obejmujący najważniejsze wskazania wszystkich krajów konsorcjum projektowego (dostępny tutaj), z kolei podsumowanie najważniejszych ustaleń z Polski przedstawiliśmy na infografice – dostępnej tutaj.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Zapraszamy na stronę projektu oraz projektowy profil FB.

Global FemART – spotkanie testujące platformę edukacyjną

31 sierpnia 2020 r. odbyło się drugie spotkanie testujące platformę edukacyjną powstałą w ramach projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” (więcej o projekcie tutaj). Artystki i reprezentantki sektora kreatywnego podzieliły się swoimi uwagami i sugestiami związanymi z korzystaniem z platformy, dzięki którym realizatorzy projektu będą mieli możliwość wprowadzenia odpowiednich poprawek. Uczestniczki spotkania, a także osoby, które wypełniają ankiety przesłane drogą mejlową, miały możliwość przetestowania wersji polskojęzycznej platformy.

Platforma Global FemART to nowatorska metoda wsparcia artystek myślących o internacjonalizacji swojej pracy – program umożliwia pogłębienie wiedzy o tym, jak prowadzić i rozwijać kreatywny biznes. Spotkanie, w związku z pandemią COVID-19, zostało zrealizowane w formie online, prowadził je Wenancjusz Ochmann.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Global FemART – trzecie oraz dodatkowe spotkanie Artists Circle

25 sierpnia 2020 r. odbyło się trzecie spotkanie drugiej grupy „Artists Circle” realizowane w ramach projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business”

„Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” to projekt którego celem jest wsparcie artystek w rozwoju ich kompetencji przedsiębiorczych poprzez stworzenie kompleksowego programu łączącego szkolenia (online) z mentoringiem. Program umożliwia artystkom i reprezentantkom sektora kreatywnego pogłębienie wiedzy o tym, jak prowadzić i rozwijać kreatywna firmę, a także wzmacnia ich pewność siebie i poczucie własnej skuteczności. Pracujemy także nad wsparciem rozwoju sektora kreatywnego w kontekście internacjonalizacji działalności artystycznej i twórczej.

Spotkanie, w związku z eskalacją pandemii COVID-19 w woj. śląskim, zostało zrealizowane w formie online, prowadził je Wenancjusz Ochmann.

W związku z brakiem możliwości uczestniczenia kilku artystek i reprezentantek sektora kreatywnego we wcześniejszych spotkaniach w dniu 27 sierpnia 2020 r. zostało zorganizowane dodatkowe spotkanie.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+.