’Audience Links Xchange: How to Place Audiences at the Centre of Cultural Organisations’ z ARTerią

Przedstawiciele Fundacji ARTeria, na zaproszenie szwedzkiego INTELCULT-u, wzięli udział w międzynarodowej konferencji i warsztatach pod hasłem ”Audience Links Xchange: How to Place Audiences at the Centre of Cultural Organisations”, która odbyła się w dniach 20–24 lutego 2017 r. w Sztokholmie.

Dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców kultury jest jednym z wyzwań stojących przed artystami, twórcami kultury, organizacjami i instytucjami kulturalnymi. Seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacja dobrych praktyk, a przede wszystkim udział ekspertów pozwoliły uczestnikom konferencji skupić się na analizie metod pozyskiwania różnorodnych środowisk odbiorców w zoptymalizowany sposób.

Głównym wyzwaniem, zdefiniowanym przez organizatorów spotkania, jest dotarcie do odbiorców reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne, także poprzez kwestie związane z ułatwieniami tego dostępu dostosowanymi do konkretnych potrzeb czy ograniczeń, a także tematy związane z rozwojem dialogu społecznego, który jest niezbędny do rozwoju demokracji.

Punktem wyjścia do dyskusji była prezentacja wyników badania ”Audience Development study: Study on audience development – How to place audiences at the centre of cultural organisations” zrealizowanego przez konsorcjum, w skład którego weszły takie organizacje jak: Fondazione Fitzcarraldo, CAE, ECCOM oraz Intelcult, a samo badanie zrealizowano w ramach programu Kreatywna Europa. W spotkaniu wzięli udział m.in. Chris Torch (Program Director, Intercult), Iwona Preis (Executive Director, Intercult), Alice Bah-Kuhnke (Swedish Minister of Culture) czy Barbara Gessler z DG EAC (Directorate General Education and Culture).

Anna Ochmann przedstawiła metody i sposoby pracy Fundacji ARTeria ze środowiskami lokalnymi.