ARTerioinspirajce w październiku czyli European context of artistic intervention in SMe&PA

Kolejne spotkanie z cyklu ARTerioinpiracje (18 października 2017 r.) dedykowaliśmy tematyce artystycznych interwencji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście europejskich dobrych praktyk. Temat poruszyliśmy kilka dni wcześniej w ramach dyskusji związanej z obchodami European Freelancers Week (więcej tutaj) i okazał się na tyle interesujący, że uczestnicy postanowili kontynuować dyskusję w ramach tego naszego cyklicznego spotkania. Punktem wyjścia do dyskusji była publikacja powstała w ramach projektu współfinansowanego z funduszy programu ERASMUS + „Break in the desk” zatytułowana „European context of artistic intervention in SMe&PA” (do pobrania tutaj), której najważniejsze wnioski przedstawił Wenancjusz Ochmann, a następnie moderował dyskusję. Uczestnicy spotkania starali się przywołać polskie dobre praktyki tego typu interwencji i dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z pracy.

Kolejne spotkanie z cyklu 3 listopada 2017 r. – serdecznie zapraszamy!