ARTerioinspiracje XXXXIII. Zrównoważony rozwój – gdzie kultura?

W trakcie czerwcowych ARTerioinspiracji (9 czerwca 2014 r.) znowu wróciliśmy do polityk kulturalnych, a właściwie braku zagadnień związanych z kulturą w niektórych politykach… Punktem wyjścia do debaty była kwestia braku zapisów dotyczących kultury w dokumencie określającym cele zrównoważonego rozwoju w ciągu najbliższych 15 lat (więcej o „Millennium Development Goals” tutaj) i budżecie na realizację tych założeń przygotowanym obecnie przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych (więcej tutaj).

 

A brak literalnego zawarcia zapisów o kulturze spowoduje trudności w wykorzystaniu jej potencjału i narzędzi jakie ona daje. Warto wspomnieć, iż w grudniu 2013 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję na temat „Kultury i zrównoważonego rozwoju” (A/RES/68/223), w której wezwało przewodniczącego do realizacji do końca 2014 roku specjalnej, jednodniowej debaty na najwyższym możliwym szczeblu politycznym, w celu uwzględnienia roli kultury i zrównoważonego rozwoju w opracowywanej strategii („requests the President of the General Assembly to hold a one-day special thematic debate at the highest political level possible, within existing resources, by the end of 2014, to give due consideration to the role of culture and sustainable development in the elaboration of the post-2015 development agenda, and to present a chair’s summary of the debate”). Ta rezolucja była kamieniem milowym w myśleniu o powiązaniu kultury z trzema filarami zrównoważonego rozwoju: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym (więcej tutaj).
Rozmawiając o poparciu idei uwzględnienia kultury w zapisach wspomnianych wyżej celów zrównoważonego rozwoju ONZ (więcej, w tym możliwość podpisania deklaracji – tutaj) dyskutowaliśmy przede wszystkim o tych „mniejszych” strategiach – dla miasta czy regionu, w których została uwzględniona kultura lub też nie została, o tym czy każde miasto powinno mieć swoją odrębną strategię kultury. O tym jak często takie strategie nie istnieją albo są jedynie martwymi dokumentami, o tym jak możemy tę sytuację, tu w naszych miastach i w naszym województwie zmienić. Szukaliśmy także przykładów dobrych praktyk, zarówno w Polsce, jak i korzystając z międzynarodowych doświadczeń uczestników naszego spotkania, w innych krajach Unii Europejskiej. Ważną częścią, a właściwie tematem debaty stali się politycy: ci lokalni, ale także regionalni – za nami wybory do Parlamentu Europejskiego, przed nami samorządowe, a chwilę później wybierzemy naszych przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Czy jesteśmy w stanie wybierać osoby, które rozumieją i doceniają rolę kultury?
Tym otwartym pytaniem zakończyliśmy wyjątkowo dynamiczną dyskusję (spotkanie w formule warsztatów forsight poprowadził Wenancjusz Ochmann), ostatnią przed wakacjami. Na kolejne ARTerioinspiracje zapraszamy we wrześniu, a w czerwcu jeszcze na spotkanie z cyklu INSTYTUT IQ (szczegóły jak zwykle w newsletterze i na stronie, prosimy o potwierdzenie meblowe uczestnictwa – ze względów organizacyjnych).