ARTerioinspiracje XXXIII czyli o polityce kulturalnej miast…

Ostatnie ARTerioinspiracyjne spotkanie przed wakacjami zorganizowaliśmy od hasłem „Miejskie polityki kulturalne”. Punktem wyjścia i inspiracją do wyboru tego tematu była publikacja, a właściwie raport z badania przeprowadzonego przez Res Publikę Nową (raport „DNA MIASTA: Miejskie Polityki Kulturalne”). Imponująca jest skala badania: przeprowadzono prawie 200 wywiadów i poddano analizie 390 uchwał budżetowych, a badanie objęło swoim zasięgiem 66 miast, w których mieszka ponad 12,5 mln Polaków. Głównym pytaniem, które postawili sobie autorzy było: w jaki sposób władze miast organizują swoje działania w dziedzinie kultury? Opracowanie najważniejszych raportowych konkluzji, w kontekście „wyników” miast aglomeracji śląskiej, przygotował Wenancjusz Ochmann (VENOS STUDIO Przemysły Qultury), który też moderował spotkanie (28 czerwca 2013 r.).

To na co zwrócili uwagę uczestnicy spotkania, w toku żywiołowej dyskusji, to fakt, iż miejska polityka kulturalna jest dzisiaj zorientowana przede wszystkim na budowie marketingowego/promocyjnego wizerunku miasta i jego władz oraz na budowaniu infrastruktury kulturalnej, także tej związanej z turystką „kulturową”, nie jest natomiast nakierowana na faktyczną zmianę społeczna poprzez działania kulturowe (w tym także szeroką partycypację) czy też nie skupia się często na jakości działań instytucji kultury. Jest to niepokojące, ponieważ – choć z jednej strony te ogromne inwestycje realizowane najczęściej przy wsparciu funduszy UE są odpowiedzią na istniejące ogromne braki infrastrukturalne  w sektorze kultury – to równocześnie ich realizacji naraża miejską kulturę na poważny kryzys finansowy w nadchodzącej przyszłości (wynikający przede wszystkim z ogromnych kosztów utrzymania samych obiektów i prowadzenia w nich działalności).

Autorzy raportu zwrócili jednak uwagę także na inny ważny problem: władze miast prowadzą swoją politykę kulturalną na wyczucie, nie stosując żadnych sensownych systemów ewaluacji swoich inwestycji i w przeważającej większości nie posiadając spisanych i przemyślanych planów rozwoju kultury. Pomimo to prawie 2/3 respondentów z urzędów miejskich ocenia poziom kultury w swoim mieście jako mieszczący się „powyżej przeciętnej” na tle kraju (tylko 2% z nich oceniło, że ich miasto jest „poniżej przeciętnej”)…
Powakacyjnie spotkamy się we wrześniu, o terminie poinformujemy tradycyjnie w newsletterze i na stronie Fundacji – już teraz zapraszamy.

Zapraszamy także do udziału w innych działaniach Fundacji, między innymi:
– już w lipcu osoby związane z sektorem kulturalny oraz artystów do udziału w międzynarodowym badaniu dotyczącym zagadnień związanych z edukacją kulturalną; badanie jest realizowane jest w Polsce przez Fundację ARTeria (głównym realizatorem jest VIA University z Danii);
– zapraszamy także na wystawę po VI Regionalnym Konkursie Fotograficznym „Zatańczeni” w Zabrzu – w siedzibie Fundacji pod koniec lipca, a w siedzibie Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4 Centrum Edukacji Twórczej pod koniec września. Fundacja ARTeria przygotowuje obecnie katalog z najlepszymi pracami uczestników;

– 7 września zapraszamy na spotkanie z „Ujawnionym” czy do wzięcia udziału w spotkaniu z córką generała – Krystyną Sośnierz oraz jego wnuczką (autorką wspomnień o „Rawiczu”). Spotkaniu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy przybliżającej sylwetkę „Rawicza” na której będzie można zobaczyć także rodzinne pamiątki po generale, będzie także możliwość otrzymania egzemplarza książki „UJAWNIONY”. Całości wieczoru dopełni koncert muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu Agaty Kornackiej słuchaczki Prywatnej Szkoły Muzycznej VENOS STUDIO – partnera projektu.