ARTerioinspiracje XXXII czyli o współpracy…

Sieć organizacji i podmiotów/instytucji działających w sektorze kultury, która od lat funkcjonuje wokół Fundacji ARTeria i której liczni przedstawiciele spotykają się w trakcie naszych ARTerioinspiracyjnych spotkań to wyjątkowy przykład wymiany doświadczeń, pomysłów czy współpracy w sektorze. Dlatego nasze XXXII spotkanie dedykowaliśmy tematowi WSPÓŁPRACY – też szerzej rozumianej współpracy podmiotów kultury z jednostkami samorządu czy z innymi sektorami. Inspiracją do wyboru tego tematu był raport „Współpraca w obszarze kultury – samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe”, który ukazała się w marcu 2013 r. Celem jego autorów, związanych ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor, była identyfikacja kluczowych obszarów współpracy pomiędzy organizacjami i samorządami oraz pomiędzy organizacjami i instytucjami kultury, a także pokazanie przyczyn niewystarczającego udziału organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury w tworzeniu i upowszechnianiu polskiej kultury. Wnioski i rekomendacje z badania, opracowane przez Annę Ochmann i Wenancjusza Ochmann (VENOS STUDIO Przemysły Qultury) były punktem wyjścia do dyskusji o tej współpracy – jej dobrych praktykach i problemach – na Śląsku. Nasze majowe spotkanie (11 maja 2013 r.) odbyło się w deszczowej aurze, ale zarówno pogoda jak i sobotni termin okazały się szczęśliwe – kilkadziesiąt osób wzięło udział w żywiołowej dyskusji, co było równocześnie dobrym odzwierciedleniem wagi problemu współpracy.

Na kolejne spotkanie, ostatnie przed przerwą wakacyjną, zapraszamy pod koniec czerwca. O terminie poinformujemy tradycyjnie w newsletterze i na stronie – już teraz zapraszamy.