ARTerioinspiracje XXIII. Mobilność sztuki i artystów w Europie.

XXIII spotkanie z cyklu ARTerioinspiracje (11 czerwca 2012 roku) dedykowaliśmy mobilności artystów i sztuki w Europie(choć nie tylko w Europie). Dynamiczna dyskusja z udziałem artystów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury była inspiracją do szukania odpowiedzi na pytanie – dlaczego polscy artyści niechętnie angażują się w projekty mobilności.

Mobilność sztuki jest terminem wieloznacznym. Z jednej strony oznacza możliwość organizacji wystaw przez artystów w międzynarodowych centrach sztuki, muzykom umożliwia udział w trasach koncertowych po innych krajach, natomiast z drugiej strony – oznacza uruchamianie staży dla twórców w międzynarodowych instytucjach sztuki, w trakcie których uczestnicy często wspólnie pracują nad realizacją projektu. Mobilność daje także unikalną możliwość czerpania z doświadczeń czy inspiracji od siebie wzajemnie. Ważną rolę w mobilności sztuki pełni integracja artystyczna, która umożliwia wielu młodym artystom znalezienie nowych środków wyrazu.
W ostatnich latach, wraz z rozwojem form komunikacji rozwija się dynamicznie mobilność wirtualna. Z roku na rok powstaje coraz więcej różnego rodzaju portali społecznościowych, na których artyści mają możliwość nie tylko prezentacji swoich dzieł, ale także nawiązania kontaktu z innymi twórcami, również na arenie międzynarodowej.
Wstęp do dyskusji, tradycyjnie przygotowany przez prezeskę Fundacji ARTeria, Annę Ochmann – prezentujemy poniżej, Kolejne ARTerioinspiracyjne spotkanie – po wakacjach. Do zobaczenia we wrześniu – o terminie i tematyce poinformujemy w newsleterze i na stronie ARTerii.